LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Metsä – Monikäyttö ja ekosysteemipalvelut


ISBN-13:978-952-326-122-8 
Julkaistu:2015 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Luonnonvarakeskus (LUKE) 
Saatavuus:Juvenes Print arkisto 
Sidosasu:kovakantinen 
Sivumäärä:328 
Toimittajat:Kauko Salo 

48.00 €

Metsä - Monikäyttö ja ekosysteemipalvelut on kattava tietokirja metsän merkityksestä jokaiselle suomalaiselle. Osa meistä suomalaisista tekee metsissään erilaisia hoitotöitä, osa kulkee metsissä samoillen ja lintuja kuvaten tai terveysvaikutuksista nauttien, osa kerää herkkutatteja ja mustikoita. Metsä tarjoaa niin monenlaisia hyötyjä, että jokaiselle löytyy jotakin. Metsien ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan perinteistä monikäyttöäkin laajempaa toimintaa metsissä. Perinteiset metsien monikäyttömuodot eli puun kasvatus ja korjuu, puun sivutuotteiden hankinta, riistanhoito ja metsästys, marjastus ja sienestys, yrttien ja muiden luonnonkasvien keräily, virkistyskäyttö ja luontomatkailu, maisemanhoito metsätaloudessa sekä luonnonsuojelu kuuluvat ekosysteemipalvelujen luokituksessa tuotanto- ja kulttuuripalveluihin. Säätelypalveluihin kuuluvat mm. ilmaston muutoksen vaikutukset metsien kasvuun ja kehitykseen, metsä-palot ja niiden torjunta, myrsky- ja lumituhot, hirvi metsätalouden säätelijänä ja luonnonkasvien pölytyspalvelut. Lisäksi tietokirjan ylläpito- ja tukipalveluissa kuvataan metsien hiilivirrat ja -varastot. Ekosysteemeistä ja ekosysteemipalveluista muodostuvan kokonaisuuden taloudellinen arvottaminen on vaikeaa, koska ekosysteemipalvelut sisältävät monenlaisia arvoja: käyttö-, optio-, olemassaolo- ja perintöarvoja. Ekosysteemipalveluilla on kuitenkin taloudellinen kokonaisarvo, ja tietokirjan loppuosassa selvitetään, miten erilaisia arvoja arvotetaan. Tietokirjan toivotaan herättävän keskustelua Suomen metsistä ja biotalouden tulevaisuuden vaihtoehdoista ja antavan uusinta tietoa metsäalasta. Tietokirja on tarkoitettu yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, ammattiopistoissa ja peruskouluissa opiskeleville nuorille ja aikuisille, opettajille, kaupunkien ja kuntien virastoissa ja laitoksissa työskenteleville virkamiehille ja -naisille ja luonnontuotealan yrittäjille sekä kansalaisille, jotka hoitavat ja kasvattavat metsiään eri puolilla Suomea, keräävät ja käyttävät kotitaloudessaan metsien tuotteita tai hyödyntävät metsien hyvinvointipalveluja. Metsä- tietokirjassa 97 metsä- ja ympäristöalan tutkijaa, opettajaa ja asiantuntijaa kokoaa tuoreimman tutkimustiedon ekosysteemipalveluista. He kertovat 68 artikkelissa, miten metsä monin eri tavoin antaa aineellista, fyysistä ja henkistä hyvinvointia.


Takaisin