LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Alkuperäiset kotieläinrotumme Green Care -toiminnassa


ISBN-13:978-952-487-506-6 
Julkaistu:2014 
Julkaisusarja:MTT Kasvu 
Kieli:suomi 
Kustantaja:MTT 
Numero:19 
Saatavuus:Juvenes Print arkisto 
Sivumäärä:106 
Toimittajat:Soini, Katriina; Lilja, Taina 

48.00 €

Viime aikoina on herännyt ajatus vähälukuisten ja uhanalaisten kotieläinrotujen käytöstä Green Care -toiminnassa. Tämä julkaisu tarkastelee alkuperäisten suomalaisten kotieläinrotujen käyttöä eläinavusteisessa terapiassa ja toiminnassa: lähtökohtia, mahdollisuuksia, mutta myös riskejä.

Alkuperäisrotujen käyttöä eläinavusteisessa toiminnassa voidaan perustella ensinnäkin ihmisten ja kotieläinten pitkäaikaisella kumppanuudella ja kotieläinten monilla käyttötarkoituksilla. Alkuperäisrodut soveltuvat hoivakäyttöön myös monien erityispiirteidensä vuoksi. Yksilöiden välinen vaihtelu käyttäytymisessä, ulkonäössä ja laumadynamiikassa on usein suurempaa kuin tavanomaisten rotujen keskuudessa. Persoonalliset eläimet herättävät ihmisen kiinnostuksen ja huomion, mikä voi edistää terapeuttisen kiintymyssuhteen muodostumista. Alkuperäisrotuja voidaan hoitaa esimerkiksi osana vankien työtoimintaa. Pelson vankilassa tehty tutkimus osoittaa, että vankien hyvinvoinnin kannalta merkittäviä ovat paitsi eläimet, mutta myös eläinten hoitoon liittyvät päivittäiset rutiinit, työn yhteisöllisyys ja kosketus luontoympäristöön, joka mahdollistuu eläinten hoidon kautta.

Myönteisten hyvinvointivaikutusten rinnalla on tärkeää tunnistaa eläinavusteisen terapian ja toiminnan riskit. Niiden hallitsemiseksi tulee huolehtia eläinten hyvinvoinnista. Lisäksi kotieläinten soveltuvuutta tulisi arvioida niille erikseen kehitettävillä luonnetesteillä.

Monet tekijät puoltavat alkuperäisrotujen käyttöä Green Care -palvelutoiminnassa. Alankomaissa tehdyn kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että Green Care -maatilayrittäjät ovat kiinnostuneita myös alkuperäisroduista. Voidaan olettaa, että Suomessa suuntaus on samankaltainen. Maatalouden monivaikutteisuuden näkökulmasta toiminnassa on vielä paljon kehittämispotentiaalia, kuten terveysvaikutteisten elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden käyttö ja jatkojalostus osana kokonaisvaltaista Green Care -palvelua. Mikäli alkuperäisrotujen käyttö Green Care -palveluissa lisääntyy, monitieteistä tutkimusta tarvitaan toiminnan kehittämiseksi, jotta rotujen monet arvot saadaan käyttöön ja ihmisten ja eläinten hyvinvointi ja oikeudet turvattua.

Many of the indigenous farm animal breeds have become rare, which constitutes a threat for the genetic diversity. Th e use of these animals in the Animal assisted interventions and other Green Care -activities may be one option to preserve these breeds for the future. Th is publication focuses on the use of indigenous Finnish farm animal breeds in the Animal assisted therapy and activities. It concerns the principles and opportunities, but also the risks that this kind of use may imply.

The use indigenous farm animal breeds in the animal assisted interventions can be rationalized in the thousands year long relationship between humans and farm animals, and various usages of the farm animals. Many of the characteristics of the animals, which are manifested in the behavior, phenotype and herd dynamics, support their use in care activities.

Animals with personal characteristics may raise interest of humans, which may lead to a deep and therapeutic relationship between the human and the animal. In the prison, the positive eff ects for the wellbeing of the prisons arise from the contacts with the animals, everyday management routines, working community and possibility to enjoy natural environment with the animals.

Besides many advantages, it is also important to recognise the risks related to their use in the animal assisted interventions. It is crucial to take care of the animal welfare, and new methods for testing the farm animals and different breeds to identify suitable individuals for the therapeutic use.

Many aspects support the use of the indigenous farm animal breeds in animal assisted interventions. According to the survey conducted in the Netherlands, farmers with Green Care activities are interested in the indigenous breeds. It can be assumed that the trend is similar in Finland. From the point of view of multifunctional agriculture there are many unexploited opportunities, like processing of healthy food and products as a part of Green Care -services. If the use of these breeds increase in the Green Care services, multidisciplinary research is needed for developing the interventions in a way that the multiple values related to the indigenous breeds as well as the human and animal welfare will be safeguarded.
Takaisin