LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Kehitystä rehuviljan viljelyyn Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla


ISBN-13:978-952-487-352-9 
Julkaistu:2011 
Julkaisusarja:MTT Kasvu 
Kieli:suomi, englanti 
Kustantaja:MTT 
Numero:17 
Saatavuus:Juvenes Print arkisto 
Sivumäärä:55 
Toimittajat:Saarinen, Essi 

48.00 €

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla rehuviljan viljelyn tärkeä tavoite on saada tilan kaikilta viljalohkoilla rehuviljan laatuvaatimukset täyttävää ja mahdollisimman tasalaatuista raaka-ainetta viljateollisuudelle tai kotoiseen käyttöön. Laadun varmistaminen on mahdollista satsaamalla viljelytekniikkaan. Rehuvilja Kehitys -hankkeen aikana olemme tuottaneet alueelle viljelyohjeita, jotka perustuvat koetoimintaan ja olemassa oleviin tutkimustietoihin.

Viljalajikkeiden soveltuvuutta Keski- ja Pohjois- Pohjanmaalle selvitettiin hankkeessa yhdistämällä MTT Ruukin kauran ja ohran virallisten lajikekokeiden tuloksia vuosilta 2003–2010. Lisäksi testattiin vehnän soveltuvuutta viljelyyn hankealueellamme. Vehnän viljelyn todettiin olevan keskimääräisissä oloissa mahdollista, vaikka siihen liittyy riskejä.

Oppaassa havainnollistetaan myös kylvösiemenen laadun tärkeyttä. Lajittelu ja peittaus ovat osoittautuneet kannattaviksi toimenpiteiksi hyvinkin itävälle siemenelle. Nämä kunnostustoimet vaikuttivat positiivisesti orastumisen tiheyteen ja tasaisuuteen sekä nostivat satotasoa. Huomionarvoista on kuitenkin se, että kunnostustoimenpiteistä huolimatta sertifioitu siemen pärjäsi siemenluokista kaikkein parhaiten.

Kasvunsääteen käytöllä on saatu laskettua kasvustojen lakoprosenttia, mutta eri aineiden vaikutus satoon ei toistunut vuosittain. Myös kasvitautitorjunnan merkitys vaihteli vuosittain, ja siksi kasvinsuojelutoimenpiteitä tehtäessä tulisi arvioida kasvuston kuntoa ja kasvuolosuhteita.

Valkuaiskasvit tuovat toivottua viljelykiertoa pelloille. Syysrypsi talvehti vahvan juuristonsa ansiosta. Lajin viljely onnistui kahtena vuonna hankealueella ja tuotti kevätrypsiä vastaavan hehtaarisadon.

Kustannustehokkaaseen viljelyyn pyrittäessä arvioidaan myös koneiden aiheuttamat kustannukset. Konekalusto tulee arvioida tilakohtaisesti ja suunnitella tarpeen mukaan. Urakoinnin ja yhteiskoneiden käytöllä voidaan päästä selvästi alhaisempiin kustannuksiin.

Kynnöstä luopuminen säästää työaikaa ja energiakustannusta. Kevennetyillä muokkausmenetelmillä on saatu hyviä tuloksia, mutta tällöin kasvinsuojeluun on tarvinnut satsata.

Hyvälaatuisesta viljasta tuottaja haluaa kunnollisen korvauksen. Viljan markkinahinnan Suomessa määräävät muutamat suuret viljakauppaa harjoittavat toimijat. Tilojen välisessä kaupassa on monta huomioitavaa tekijää kuten viljan laatu ja rahtikustannusten jakaminen. Kun kauppaa käydään tilojen välillä, myös kostean viljan myyminen onnistuu.

Kuivatun viljan tuotantokustannus on kaksinkertainen verrattuna tuoreena säilöttyyn. Tarpeetonta viljan kuivausta tulisi välttää. Öljyn hinnan noustessa kotimaisilla polttoaineella toimivan kuivaamon rakentaminen on varteenotettavaa.

The central aim of feed grain production in Central and Northern Ostrobothnia is to produce good quality feed grain to meet the quality requirements of the grain industry or the domestic use of grain. In order to ensure good quality it is important to use proper farming techniques. During Feed Grain Development Project we have produced information for the farmers in Central and Northern Ostrobothnia based on experimentation and existing research data.

Cereal varieties suitable for Central and Northern Ostrobothnia have been examined by combining MTT’s official variety trials for oats and barley in the years 2003-2010. In addition, wheat was trialed in the region. Trials showed good results although there are risks associated in wheat farming in the region.

The importance of seed quality is also illustrated in this guide. Sorting and dressing of the seed has been proven worthwhile. These seed prosessing actions have affected positively to sprouting density and to the yield. However, it is noteworthy, that regardless the prosessing actions, the certified seed managed the best.

The use of growth regulators has decreased the flattening of the crop, but the effect of different substances to the yield did not recur annually. Also the importance of plant disease management varied yearly and therefore plant protection actions should be based on annual evaluation of the crop and growing conditions.

Protein plants create possibilities to crop rotation. Turnip rape sown in the autumn wintered well with its strong roots. Winter turnip rape gave good results in Central Ostrobothnia and its yield was equivalent to turnip rape sown in the spring.

When aiming at cost effect cultivation, the cost of machinery should be calculated. Equipment should be evaluated based on requirements of the farm. Contracting and co-op machinery can reduce cultivation costs significantly.

Ceasing of ploughing saves both working hours and energy costs. Reduced tillage methods have yielded good results, but at the same time careful plant protection is needed.

Grain producer wants proper compensation for quality grain. In Finland, the price of grain is determined by a few large traders engaged in the grain trade. In the grain trade between farms, grain quality and freight cost sharing need to be considered. When grain trading between farms, it is also possible to sell moist grain. Costs for dried grain are twice as high as those of freshly preserved grain. Thus if possible, it is important to avoid unnecessary drying. As oil prices rise, it is considerable to build a dry kiln that uses fuel produced from domestic resources.
Takaisin