LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

The management of fungicide resistance in cereals in Finland


ISBN-13:978-952-487-474-8 
Julkaistu:2013 
Julkaisusarja:MTT Raportti 
Kieli:englanti 
Kustantaja:MTT 
Numero:109 
Saatavuus:Juvenes Print arkisto 
Sivumäärä:31 
Toimittajat:Heinonen, Ulla; Jalli, Marja; Junnila, Sanni; Mäkinen, Taina 

35.00 €

Kasvitaudinaiheuttajat voivat muuntua kestäviksi kasvitautien torjunta-aineita vastaan. Tätä kutsutaan fungisidiresistenssiksi. Tilanne kehittyy yksittäisen tai samalla tavalla taudinaiheuttajaan vaikuttavan usean fungisidin pitkäaikaisesta ja jatkuvasta käytöstä. Fungisidiresistenssin aiheuttavat yksi tai useammat geneettiset muutokset taudinaiheuttajapopulaatiossa. Muutokset periytyvät ja ovat osa taudinaiheuttajan evoluutiota.

Toistaiseksi Suomessa ei ole viljoilla raportoitu markkinoilla olevien fungisidien tehon heikkenemistä. Kuitenkin yksittäisten taudinaiheuttajakantojen testaus on osoittanut, että Suomessa esiintyy kestäviä kantoja ohran verkkolaikusta sekä vehnän piste-, rusko- ja harmaalaikusta.

Tehokkaimmat keinot estää fungisidiresistenssiä ovat fungisidien tarpeenmukainen käyttö sekä taudinaiheuttajapopulaatiossa tapahtuvan valikoitumisen estäminen. Fungisidien käytön vähentäminen on IPM-viljelyn ja fungisidiresistenssihallinnan yhteinen tavoite. Fungisidin valinnassa tulee huomioida useat resistenssin kehittymiseen vaikuttavat tekijät. Viljelijöiden, neuvontajärjestön, kasvinsuojelualan yritysten sekä tutkimuksen tiivis yhteistyö mahdollistaa fungisidiresistenssin ehkäisemiseksi tarvittavan tiedon hankinnan ja jakamisen.

Fungisidiresistenssin hallinta turvaa fungisidien pitkäaikaisen tehon. Resistenssin ehkäisymenetelmät vaihtelevat fungisidiryhmien, taudinaiheuttajien ja kasvilajien välillä. Kaikki ennakoivat toimet, jotka vähentävät fungisidien käyttöä, ovat osa resistenssin hallintaa. Resistenssin muodostumisen ehkäisyssä yhdistyvät monipuoliset kasvinsuojelumenetelmät sekä tarpeenmukainen, useaan tehoaineeseen perustuva kemiallinen torjunta.

Fungicide resistance means that the fungicide loses its efficacy on the target pathogen. This situation develops as a response to the continuous use of the same fungicide or continuous use of another fungicide which is related to it through a common mechanism of antifungal action. Fungicide resistance is a result from one or many changes in the genetic construction of the target pathogen population. Mutations are heritable and one part of the pathogens’ evolution.

So far, all fungicides are efficient at targeting diseases and there are no reported efficacy losses in Finland. However, the testing of single isolates has shown resistant mutations against net blotch in barley and glume blotch, tan spot and septoria leaf spot in wheat.

The most efficient way to avoid the development of fungicide resistance is to use fungicides only for need and to avoid the selection in pathogen populations. Reducing the use of the fungicides is a joint target for IPM and fungicide resistance management. When selecting the fungicide product, several factors should be taken into account to avoid fungicide resistance. Good co-operation with farmers and research, the advisory service and the pesticide companies is the base to increase and distribute the knowledge on the fungicide resistance management tools.

The target of resistance management strategies is the long-term conservation of fungicide effectiveness. Strategies vary for the different fungicide groups, pathogens and the crop. Every action which leads to avoidance of the fungicide spray is part of fungicide resistance management. Resistance management should integrate preventative cultural practices and optimum fungicide use.
Takaisin