LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Kasvihuonetuotteiden ilmastovaikutuslaskenta : loppuraportti


ISBN-13:978-952-487-433-5 
Julkaistu:2013 
Julkaisusarja:MTT Raportti 
Kieli:suomi 
Kustantaja:MTT 
Numero:83 
Saatavuus:Juvenes Print arkisto 
Sivumäärä:43 
Tekijät:Yrjänäinen, Heli; Silvenius, Frans; Kaukoranta, Timo; Näkkilä, Juha; Särkkä, Liisa; Tuhkanen, Eeva-Maria 

35.00 €

Tämä raportti käsittää Greenhouse Carbon-tutkimusprojektissa tehtyjen ilmastovaikutuslaskentojen tulokset, joita on tehty viidelle kasvihuonetuotteelle. Tuotteet olivat tomaatti, kurkku, salaatti, pauliinabegonia ja tulppaani, ja tutkittuja kasvihuonetiloja oli yhteensä 16 siten, että salaatti-, tomaatti-, ja kurkkutiloja oli neljä, tulppaanitiloja kaksi ja kukkatiloja kaksi. Laskentojen pohjalta hankkeessa muodostettiin ilmastovaikutuslaskuri kasvihuonetilojen käyttöön. Laskuri on hankittavissa osoitteesta www.kauppapuutarhaliitto.fi -> hiilijalanjälki.

Tutkittavista ympäristövaikutuksista tarkastelu rajattiin ilmastovaikutuksiin. Kasvihuonekaasuista laskentaan huomioitiin kolme merkittävintä, joita ovat hiilidioksidi, metaani sekä dityppioksidi. Tarkasteltavia toimintoja olivat taimikasvatus, kalkin, lannoitteiden ja torjunta-aineiden valmistus, kasvatusruukkujen valmistus ja loppukäyttö, hiilidioksidin lisäys, kastelu, valaistus, lämpöverhot ja jäähdytysjärjestelmät, sähkön ja lämmön kulutus ja tuotanto, kasvualustan tuotanto ja loppukäsittely, valmiiden tuotteiden pakkaus ja kuljetus, sekä jätehuolto ja kierrätys. Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin kaupan ja kuluttajan toiminnot ja jakelu, mikä oli ainoa merkittävä osuus, jossa tutkimus poikkesi suomalaisten elintarvikkeiden ilmastovaikutuslaskennan laskentasuosituksesta. Lisäksi infrastruktuurin valmistus ja ylläpito jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle.

Tarkasteltavat yritykset valittiin siten, että ne poikkesivat toisistaan jonkin verran energiankäyttö-profiililtaan ja viljelykuukausiltaan. Lisäksi laskettiin skenaarioita, joissa käytettiin tämän tutkimuksen keskimääräisiä energiankäyttömääriä ja eri energianlähteitä. Muutamista yrityksistä saatiin myös kuukausittaisia energiankäyttöarvoja, joiden avulla pystyttiin varioimaan karkeasti kasvihuonetuotannon vuodenaikaisvaihtelun merkittävyyttä tuotannon ilmastovaikutukseen.

Tutkimustulosten mukaan energiantuotannon päätöt ovat ylivoimaisesti suurin yksittäinen päästölähde kasvihuonetuotteiden ilmastovaikutuksia laskettaessa. Tutkituissa tomaattiyrityksissä kasvihuonekaasu-päästöjen suurin aiheuttaja oli kaikissa tapauksissa lämmöntuotanto, jonka osuus oli 75–96 %. Kurkun osalta sähköenergian osuus oli suuremmasta valotustarpeesta johtuen suurempi kuin tomaatilla ja yhteensä energiantuotannosta aiheutui 75–96 prosenttia päästöistä sähkön- ja lämmöntuotannon osuuksien vaihdellessa yrityksestä riippuen. Salaatin kohdalla energiantuotannon osuus oli 52–95 % ja begonian osalta70–78 %. Tulppaanien tuotannossa myös sipulin kasvatuksen ja varastoinnin osuus oli merkittävä.

Toinen merkittävä tutkimustulos oli se, että suomalaisten kasvihuonetuotteiden ilmastovaikutus vaihtelee tilakohtaisesti erittäin merkittävästi. Tomaatin tuotantoketjun ilmastovaikutus vaihteli pilot-tiloilla välillä 1360–3680 kgCO2-ekvivalenttia/1000 kg tomaattia, kurkun 540–3260 kgCO2-ekvivalenttia/1000 kg kurkkua ja salaatin 107–829 kgCO2-ekv./1000 kpl ruukkusalaattia. Kukkatilojen osalta tulppaanitilojen osalta hajonta oli myös merkittävään 1474–3776 kg CO2-ekv/1000 10 kpl:n tulppaaninippuja ja pauliinabegonian osalta 665–772 kg CO2-ekv/1000 kpl begoniaruukkuja. Käytettäessä pelkästään uusiutuvaa energiaa tulokseksi saatiin 370 kgCO2-ekv /t tomaattia, 335 kg CO2-ekv kurkkua ja 59 kg/1000 kpl ruukkusalaattia. Tulppaanin ilmastovaikutus uusituvalla energialla ja keskimääräisellä energiankulutuksella oli 1632 kg CO2-ekv/1000 10 kpl:n tulppaaninippuja ja pauliinabegonian 227 kg CO2-ekv/1000 kpl begoniaruukkuja. Koska ilmastovaikutus vaihtelee tilakohtaisesti erittäin merkittävästi, on hankkeessa tuotettu ilmastovaikutuslaskuri viljelijöiden käyttöön erittäin tarpeellinen.

Vuodenaikaisvaihtelu kasvihuonetuotannossa on myös suurta ja tutkimuksessa havaittiin kesäkuukausien aikana tuotettujen kasvihuonetuotteiden ilmastovaikutuksen voivan olla jopa vain neljännes keskitalvella tuotettuihin kasvihuonetuotteisiin nähden, koska kesällä lämmitys- ja valotustarve ovat pienemmät.
Takaisin