LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Tulevaisuuden kylät: Maaseudun elinkeinoelämän mahdollisuuksien tarkastelua mikrotason talousalueina


ISBN-13:978-952-487-416-8 
Julkaistu:2012 
Julkaisusarja:MTT Raportti 
Kieli:suomi 
Kustantaja:MTT 
Numero:72 
Saatavuus:Juvenes Print arkisto 
Sivumäärä:36 
Tekijät:Kuha, Rauno 

48.00 €

Tämä julkaisu on yhteenveto tutkimuksesta joka tehtiin neljään lappilaiseen kylään Ranuantien palvelukyläalue Rovaniemellä, Kaukonen Kittilässä, Hautajärvi Sallassa ja Hämeen kylä Posiolla. Tutkimus on osa hanketta nimeltä Lapin maaseudun tulevaisuuden avaimet (LATUA). Hanke on saanut rahoituksen Lapin työ-, elinkeino- ja ympäristökeskukselta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007 – 2013. Hankkeen toteutuksessa on tehty tiivistä yhteistyötä rahoittajaviranomaisten (ELY), tutkimuksen (MTT) ja maaseudun neuvontaorganisaation (ProAgria) kesken.

Tutkimuksessa on lähdetty liikkeelle maaseudun kehittämisen kokonaisvaltaisuudesta. Olipa tutkittava yhteisö, kylä tai alue minkälainen hyvänsä tai sijainniltaan missä tahansa, on luotettavan kokonaiskuvan saamiseksi tärkeää lähestyä kaikkia keskeisiä tahoja erikseen. Tämän tutkimuksen lähitalousalueiden keskeisiä tahoja ovat kunta, yritykset, yhdistykset ja yksittäinen kyläläinen osana yhteisöä. Julkaisussa esiteltävä kuva tutkimusprosessista kertoo havainnollisesti prosessin toteutuksesta.

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata lähitalousalueen rakenne, toimintamekanismit ja tulevaisuuden näkymät. Tämä tarkoittaa että muodostetaan kuva menestyvästä lähitalousalueesta ja etsitään uusia yhteistyötapoja lähitalousalueille sekä rakennetaan liiketoiminnallisia selviytymisstrategioita. Näiden avulla voidaan tuottaa uusia yrittämisen mahdollisuuksia, uusia työpaikkoja ja elinvoimaisia kyläalueita. Tässä julkaisussa esitettävät johtopäätökset tutkimuksessa olleista lähitalousalueista ja niitä koskevista jatkotoimenpiteistä perustuvat tutkittavien kylien asukkaiden, yrittäjien, yhdistysten edustajien ja kuntien edustajien haastatteluihin ja niistä tehtyihin yhteenvetoihin.

Tutkimuksen tuloksena syntyi jokaiselle tutkittavalle lähitalousalueelle kehittämisohjelma joka on yhdenmukainen tutkimuskohteen mahdollisuuksien, esteiden ja toimijoiden tarpeiden kanssa. Jokaisessa kehittämisohjelmassa esitetään konkreettiset toimenpiteet kyseisen lähitalousalueen kehittämiseksi. Tässä julkaisussa ei esitellä erillisiä kehittämisohjelmia vaan näiden ohjelmien yhteenvedon ja tutkimuksen toteutuksen ja siinä esiin tulleita havaintoja. Erilliset lähitalousalueiden kehittämisohjelmat ovat saatavissa MTT:n Rovaniemen yksiköstä tai MTT:n viestinnästä.

Keskeisimpiä johtopäätöksiä tutkimuksessa ovat tutkimusprosessin tehokkuus ja sen saama hyvä vastaanotto tutkimuskohteissa. Prosessin tulokset ovat erittäin hyvin tutkimuskohteita kuvaavia ja prosessi on osoittautunut hyväksi toimintamalliksi lähitalousalueiden kehittämistoimenpiteiden kartoitukseen.

Kehittämisen kasvutekijät ovat havainto joka tehtiin lähitalousalueiden haastattelutulosten analysoinnissa. Tutkimuksessa havaittiin, että on tuloksellisten kehittämistoimenpiteiden kannalta tärkeää huomioida kaikki keskeiset kehittämisen osa-alueet hedelmällisen kehittämistyön takaamiseksi. Nämä osa-alueet nimettiin kehittämisen kasvutekijöiksi. Julkaisun yhteenvedossa on kehittämisen kasvutekijöistä laadittu havainnollistava kuva.

Tutkimuksen jatkotoimenpiteinä tässä julkaisussa esitetään kehittämisohjelmien työkirjan laatimista jonka avulla konkreettiset toimenpiteet muutetaan käytännön tekemiseksi ja toimenpiteitä ja niiden vaikutusta voitaisiin seurata.
Takaisin