LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Harjumaal


ISBN-13:978-952-487-382-6 
Julkaistu:2012 
Julkaisusarja:MTT Raportti 
Kieli:eesti 
Kustantaja:MTT 
Numero:54 
Saatavuus:Juvenes Print arkisto 
Sivumäärä:40 
Tekijät:Kallaste, Tiit; Laur, Anton; Menert, Anne; Pädam, Sirje; Kask, Ülo; Andrijevskaja, Janita; Kask, Livia; Heinla, Priit 

35.00 €

Uued eesmärgid taastuvate energiaallikate kasutamisel võeti ELis vastu 2009. aastal. Nende eesmärkide kohaselt tuleks ELis aastaks 2020 tõsta taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises 20%-ni, suurendada energiatõhusust 20% ning vähendada kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguseid 20%. Transpordisektoris on taastuvenergiaallikatest toodetavate kütuste kasutamise kohustuslik miinimumeesmärk 2020. aastaks 10% sektori energiatarbimisest. Need eesmärgid puudutavad kõiki ELi riike (direktiiv 2009/28/EÜ).

Käesoleva pilootuuringu aruanne on koostatud Euroopa Liidu Kesk-Läänemere INTERREG IVA programmi 2007-2013 Lõuna-Soome ja Eesti allprogrammi projekti “Jäätmed mootorikütuseks” („From Waste to Traffic Fuel, W-Fuel“) raames, mille peamine eesmärk on edendada biogaasi tootmist ja selle kasutamist mootorikütusena. Projekti W-Fuel koduleht asub aadressil www.wfuel.info.

Projekti finantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF), Eestis toetab projekti kaasfinantseerijana Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Projekti juhtpartner on Soome Põllumajandus- ja Toiduainete Uuringute Instituut (MTT Agrifood Research Finland), teised partnerid on Helsingi Piirkonna Keskkonnateenistus (HSY), Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika Instituut ning SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus. Eesti-poolsed projekti toetavad partnerid on EV Keskkonnaministeerium, Tallinna Keskkonnaamet, Lääne-Viru Maavalitsus, Baltic Biogas OÜ, OÜ Mõnus Minek, AS Terts ja Saare Maavalitsus.

Projekti pilootaladeks Eestis on valitud kaks maakonda: Harju ja Lääne-Viru. Selles aruandes keskendutakse Harju maakonnale1. Aruande eesmärk on soodustada tõhusat biogaasi tootmist ja selle kasutamist transpordikütusena Harju maakonnas kui ühes projekti W-Fuel sihtpiirkonnas. Aruanne hõlmab Harjumaa biomassiressursside süsteemset analüüsi, biogaasi tootmise stsenaariume ja võimaliku biogaasijaama teostatavuse eeluuringut ning kirjeldab võimalusi biogaasi kasutamiseks transpordikütusena. Biogaasi tootmise ja kasutamise keskkonna- ning majandusmõju hindamiseks võrreldi biogaasi tootmise edendamise stsenaariumi tavapärase (senise) arengu jätkumist eeldava stsenaariumiga. Võimalike edasiste arengusuundade võrdlemiseks uuriti ka biojäätmete vältimismeetmete mõju.

Projekti W-Fuel sihtpiirkonnad – Harju- ja Lääne-Virumaa valiti välja seetõttu, et nendes regioonides tekkis 2006. ja 2007. aastal (projekti ettevalmistamise ajal) kõige rohkem biojäätmeid ja reoveesetet Eestis. 2007. aastal andsid Harju- ja Lääne-Virumaa kokku 52% Eesti biojäätmetest ja 62% reoveesettest.

Eestis elanike arvult esimesel (1.01.2010 seisuga 526 505 elanikku) ja pindalalt teisel (4 333,13 km2) kohal olev Harju maakond asub Põhja-Eestis, hõlmates Soome lahe rannikuala Keibu lahest Eru laheni ning ulatudes merest kuni 56 km kaugusele. Maakonna keskus on Tallinn (1.01.2010 399 340 elanikku), mis on ühtlasi ka Eesti pealinn. Harju maakonna koosseisu kuulub 26 omavalitsust (vt Joonis 1). Harjumaa elanikud koos projekti teise pilootala – Lääne- Virumaa elanikega moodustavad ligikaudu 45% kogu Eesti rahvastikust.
Takaisin