LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Lääne-Virumaal


ISBN-13:978-952-487-380-2 
Julkaistu:2012 
Julkaisusarja:MTT Raportti 
Kieli:eesti 
Kustantaja:MTT 
Numero:52 
Saatavuus:Juvenes Print arkisto 
Sivumäärä:36 
Tekijät:Kask, Ülo; Andrijevskaja, Janita; Kask, Livia; Heinla, Priit; Kallaste, Tiit; Laur, Anton; Menert, Anne; Pädam, Sirje 

35.00 €

Uued eesmärgid taastuvate energiaallikate kasutamisel võeti ELis vastu 2009. aastal. Nende eesmärkide kohaselt tuleks ELis aastaks 2020 tõsta taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises 20%-ni, suurendada energiatõhusust 20% ning vähendada kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguseid 20%. Transpordisektoris on taastuvenergiaallikatest toodetavate kütuste kasutamise kohustuslik miinimumeesmärk 2020. aastaks 10% sektori energiatarbimisest. Need eesmärgid puudutavad kõiki ELi riike (direktiiv 2009/28/EÜ).

Käesoleva pilootuuringu aruanne on koostatud Euroopa Liidu Kesk-Läänemere INTERREG IVA programmi 2007-2013 Lõuna-Soome ja Eesti allprogrammi projekti “Jäätmed mootorikütuseks” („From Waste to Traffic Fuel, W-Fuel“) raames, mille peamine eesmärk on edendada biogaasi tootmist ja selle kasutamist mootorikütusena.

Projekti pilootaladeks Eestis on valitud kaks maakonda: Harju ja Lääne-Viru. Selles aruandes keskendutakse Lääne-Viru maakonnale1. Aruande eesmärk on soodustada tõhusat biogaasi tootmist ja selle kasutamist transpordikütusena Lääne-Viru maakonnas kui ühes projekti WFuel sihtpiirkonnas. Aruanne hõlmab Lääne-Virumaa biomassiressursside süsteemset analüüsi, biogaasi tootmise stsenaariume ja võimaliku biogaasijaama teostatavuse eeluuringut ning kirjeldab võimalusi biogaasi kasutamiseks transpordikütusena. Biogaasi tootmise ja kasutamise keskkonna- ning majandusmõju hindamiseks võrreldi biogaasi tootmise edendamise stsenaariumi tavapärase (senise) arengu jätkumist eeldava stsenaariumiga. Võimalike edasiste arengusuundade võrdlemiseks uuriti ka biojäätmete võimalike vältimismeetmete mõju.
Takaisin