LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla


ISBN-13:978-952-487-373-4 
Julkaistu:2012 
Julkaisusarja:MTT Raportti 
Kieli:suomi 
Kustantaja:MTT 
Numero:49 
Saatavuus:Juvenes Print arkisto 
Sivumäärä:26 
Tekijät:Rasi, Saija; Lehtonen, Eeva; Aro-Heinilä, Esa; Höhn, Jukka; Ojanen, Hannu; Manninen, Kaisa; Heino, Erja; Teerioja, Nea; Pyykkönen, Ville; Ahonen, Saana; Marttinen, Sanna; Pitkänen, Sanna; Hellstedt, Maarit; Rintala, Jukka 

35.00 €

W-Fuel-hankkeen tavoitteena oli edistää biokaasuntuotantoa ja biometaanin liikennekäyttöä. Hankkeessa laadittiin neljälle kohdealueelle Suomessa ja kahdelle Virossa suunnitelmat vuodelle 2020 biojätteen määrän vähentämiseksi, biokaasuntuotannon edistämiseksi ja biometaanin liikennekäytön edistämiseksi.

Hankkeen tulosten mukaan ruokajätteen vähentäminen 30 % vuoden 2009 tasosta vuoteen 2020 mennessä vähentäisi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä yli 100 000 tonnia hiilidioksidiekvivalentteina ilmaistuna (CO2-ekv) ja säästäisi jätteentuottajien rahaa noin 230 €/asukas vuonna 2020. Tulokset osoittavat, että jätteen synnyn ehkäisy hillitsee ilmastonmuutosta ja on myös taloudellisesti kannattavaa.

Turun, Salon ja Kymenlaakson alueilla biomassasta voitaisiin tuottaa yhteensä noin 2,8 TWh biokaasuenergiaa. Tämä vastaa noin 250 000 henkilöauton vuosikulutusta. Paikkatietojärjestelmän perusteella tehdyn biomassojen paikannuksen ja laitoskoon optimoinnin perusteella alueille voitaisiin rakentaa lähes 50 biokaasulaitosta, joiden kapasiteetti on 2,1–8,4 MW. Laitokset voisivat tuottaa energiaa noin 1,9 TWh, joka vastaa lähes 40 % alueiden henkilöautoliikenteen kulutuksesta.

Toteuttamalla kaikki suunnitellut biokaasulaitokset ja tuottamalla niistä liikenteen polttoainetta voidaan kasvihuonekaasupäästöjä vähentää Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla noin 430 000 tonnia CO2-ekv. Sama määrä kasvihuonekaasupäästöjä vähennettäisiin poistamalla noin 100 000 fossiilista polttoainetta käyttävää henkilöautoa liikenteestä.

Tulokset osoittavat myös, että biometaanin tuotanto jätemateriaaleista on taloudellisesti kannattavaa, ja joissain tapauksissa biometaanin tuotanto voidaan kattaa raaka-aineesta saatavilla porttimaksuilla. Suurin biokaasun tuotantopotentiaali on maatalouden biomassoilla. Hankkeen tulosten mukaan maatalousmateriaaleista tuotetun biometaanin tuotantokustannus on alle 96 €/MWhth. Se tarkoittaa, että biometaanin tuotanto maatalousmassoista on kannattavaa, jos kaasuautoilu alkaa yleistyä ja biometaanille on tarpeeksi kysyntää. Biometaanin tuotanto lisäisi myös alueen työllisyyttä.

The main objective of the project was to promote biogas production and its use as transport fuel. The aims in the four Finnish and two Estonian case areas were to reduce the amount and improve the sustainable use of waste and sludge, to promote biogas production, to start biogas use as transport fuel and to provide tools for implementing the aims.

The results of this study show that achieving the food waste prevention target (-30% from the 2009 biowaste amount) will decrease greenhouse gas emissions by 100 000 CO2-eq tons and result in monetary savings for the waste generators amounting to almost 230 €/capita on average in Turku, Salo and Kymenlaakso case regions in 2020. The results show that waste prevention should be the first priority in waste management and the use of waste materials as feedstock for energy production the second priority.

In total 2.8 TWh energy could be produced from available biomass in the Turku, Salo and Kymenlaakso regions. This corresponds to the fuel consumption of about 250 000 passenger cars. When a Geographical Information System (GIS) was used to identify suitable biogas plant site locations with particular respect to the spatial distribution of available biomass, it was found that a total of almost 50 biogas plants with capacity varying from 2.1 to 8.4 MW could be built in the case regions. This corresponds to 1.9 TWh energy and covers almost 40% of the passenger car fuel consumption in these regions.

Using all produced biogas (2.2 TWh energy) for transport fuel GHG emissions would lead to a 450 000 t CO2-eq reduction. The same effect on emissions would be gained if more than 100 000 passenger cars were to be taken off the roads. On average, the energy consumed by biogas plants represents approximately 20% of the produced energy.

The results also show that biomethane production from waste materials is profitable. In some cases the biomethane production costs can be covered with the gained gate fees. The cost of biomethane production from agricultural materials is less than 96 €/MWhth, meaning that biomethane production from agricultural materials is profitable after the biomethane demand has become established. It is also notable that if the trend in biomethane consumption follows a 10% growth path, employment could increase.
Takaisin