LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Kaikki tuotteet


Näytä julkaisut julkaisuvuoden mukaan:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Järjestä tulokset

Viherrakentaminen pohjoisissa matkailukohteissa Pohjoisen viherpäivien 2010 seminaariluennot

35.00 € 

Opas SAS Enterprise Guiden käyttäjälle

48.00 € 

Virallisten lajikekokeiden tulokset 2003-2010 : Results of official variety trials 2003-2010

48.00 € 

Elintarvikeketjun jätteet ja sivuvirrat energiaksi ja lannoitteiksi - JaloJäte-tutkimushankkeen synteesiraportti

48.00 € 

Julkiset ruokapalvelut ja ruokakasvatus: arjen käytäntöjen kautta kestävään ruokahuoltoon

48.00 € 

Kehitystä naudanlihantuotantoon I

48.00 € 

selvityksiä 23/2010 Ammattikalastuksen selviämiskamppailu

Mustavalkoinen 9.00 € 

selvityksiä 23/2010 Ammattikalastuksen selviämiskamppailu

Värillinen 15.00 € 

selvityksiä 21/2010 Riistakannat 2010 Riistaseurantojen tulokset

Mustavalkoinen 9.00 € 

Selvityksiä 22/2010 Näätämöjoen lohenkalastuksen luonteet ja kalastussäädökset

Mustavalkoinen 9.00 € 

Selvityksiä 22/2010 Näätämöjoen lohenkalastuksen luonteet ja kalastussäädökset

Värillinen 15.00 € 

selvityksiä 21/2010 Riistakannat 2010 Riistaseurantojen tulokset

Värillinen 15.00 € 

Kymijoen lohen vaelluspoikasten alasvaellusreitit ja voimalaitostappiot

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kymijoen lohen vaelluspoikasten alasvaellusreitit ja voimalaitostappiot

Värillinen 15.00 € 

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2009

Mustavalkoinen 9.00 € 

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2009

Värillinen 15.00 € 

Mustionjoen pääuoman ja sivupurojen lohelle ja taimenelle soveltuvien poikastuotantoalueiden kartoitus ja poikastuotantoarvio

Mustavalkoinen 9.00 € 

Mustionjoen pääuoman ja sivupurojen lohelle ja taimenelle soveltuvien poikastuotantoalueiden kartoitus ja poikastuotantoarvio

Värillinen 15.00 € 

Näätämöjoen lohenkalastuksen tunnuslukuja

Mustavalkoinen 9.00 € 

Näätämöjoen lohenkalastuksen tunnuslukuja

Värillinen 15.00 € 

Poron talvilaidunten käyttö ja kunto Pohjois-Suomen luonnonsuojelu- ja erämaa-alueilla

Mustavalkoinen 9.00 € 

Poron talvilaidunten käyttö ja kunto Pohjois-Suomen luonnonsuojelu- ja erämaa-alueilla

Värillinen 15.00 € 

Merituulivoiman vaikutukset rannikon kaloihin, lintuihin ja nisäkkäisiin - Kirjallisuuskatsaus

Mustavalkoinen 9.00 € 

Merituulivoiman vaikutukset rannikon kaloihin, lintuihin ja nisäkkäisiin - Kirjallisuuskatsaus

Värillinen 15.00 € 

Kasvatettujen lohen vaelluspoikasten kunto ja vaellusvalmius vuosina 2007–2009

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kasvatettujen lohen vaelluspoikasten kunto ja vaellusvalmius vuosina 2007–2009

Värillinen 15.00 € 

Pohjois-Suomen lohijokien suomalaiset vapakalastajat

Mustavalkoinen 9.00 € 

Pohjois-Suomen lohijokien suomalaiset vapakalastajat

Värillinen 15.00 € 

Kalatalouden toimialakatsaus vuonna 2010

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalatalouden toimialakatsaus vuonna 2010

Värillinen 15.00 € 

Ammattikalastus merellä 2009 - Yrkesfisket i havet 2009 - Commercial Marine Fishery 2009

Mustavalkoinen 18.00 € 

Ammattikalastus merellä 2009 - Yrkesfisket i havet 2009 - Commercial Marine Fishery 2009

Värillinen 23.00 € 

Hirvieläinten metsästys sosioekologisesti pirstoutuneilla metsästysmailla - Tapaustutkimus Nuuksion kansallispuiston ympäristöstä

Mustavalkoinen 9.00 € 

Hirvieläinten metsästys sosioekologisesti pirstoutuneilla metsästysmailla - Tapaustutkimus Nuuksion kansallispuiston ympäristöstä

Värillinen 15.00 € 

Metsästys 2009 - Jakten 2009 - Hunting 2009

Mustavalkoinen 9.00 € 

Metsästys 2009 - Jakten 2009 - Hunting 2009

Värillinen 15.00 € 

Muikkukannat 2009–2010 Muikun, ahvenen, kuoreen, siian ja särjen runsaus lähes sadassa järvessä

Mustavalkoinen 9.00 € 

Muikkukannat 2009–2010 Muikun, ahvenen, kuoreen, siian ja särjen runsaus lähes sadassa järvessä

Värillinen 15.00 € 

Teno- ja Näätämöjoen lohikantojen seuranta 2009

Mustavalkoinen 9.00 € 

Teno- ja Näätämöjoen lohikantojen seuranta 2009

Värillinen 15.00 € 

Länsi-Uudenmaan ilvesten lumijälkilaskenta – LUMI 2010

Mustavalkoinen 9.00 € 

Länsi-Uudenmaan ilvesten lumijälkilaskenta – LUMI 2010

Värillinen 15.00 € 

Riistatalouden vapaaehtoistyö

Mustavalkoinen 9.00 € 

Riistatalouden vapaaehtoistyö

Värillinen 15.00 € 

Taimenistukkaiden tuotto, kalastus ja vaellukset Päijänteeseen pohjoisesta laskevissa reittivesissä vuosina 1990-2005

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalatalousbarometri 2010: yritysten taloudelliset näkymät

Mustavalkoinen 9.00 € 

Vieläkö on villejä järvitaimenia - Keski-Suomen taimenhanke 2009

Mustavalkoinen 9.00 € 

Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuonna 2009

Mustavalkoinen 9.00 € 

Joki- ja täpläravun elinkierto ja levinneisyys - Kirjallisuusselvitys

Mustavalkoinen 9.00 € 

Lohenkalastus Tenojoen sivuvesissä

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalastuksenhoitomaksun vaikuttavuus

Mustavalkoinen 9.00 € 

Ammattikalastus ja merimetso - Merestä elantoaan hankkivien näkemyksiä

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalan tuottajahinnat 2009 - Producentpriset på fisk 2009 - Producer Prices for Fish 2009

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalan ulkomaankauppa 2009 - Utrikeshandeln med fisk 2009 - Foreign trade in fish 2009

Mustavalkoinen 9.00 € 

Vesiviljely 2009 - Vattenbruk 2009 - Aquaculture 2009

Mustavalkoinen 9.00 € 

Ammattikalastus sisävesillä 2008 - Yrkesfisket i insjöar 2008 - Commercial inland fishery 2008

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalan tuottajahinnat 2009 - Producentpriset på fisk 2009 - Producer Prices for Fish 2009

Värillinen 15.00 € 

Kalan ulkomaankauppa 2009 - Utrikeshandeln med fisk 2009 - Foreign trade in fish 2009

Värillinen 15.00 € 

Vesiviljely 2009 - Vattenbruk 2009 - Aquaculture 2009

Värillinen 15.00 € 

Ammattikalastus sisävesillä 2008 - Yrkesfisket i insjöar 2008 - Commercial inland fishery 2008

Värillinen 15.00 € 

Ammattikalastus ja merimetso - Merestä elantoaan hankkivien näkemyksiä

Värillinen 15.00 € 

Kalastuksenhoitomaksun vaikuttavuus

Värillinen 15.00 € 

Lohenkalastus Tenojoen sivuvesissä

Värillinen 15.00 € 

Joki- ja täpläravun elinkierto ja levinneisyys - Kirjallisuusselvitys

Värillinen 15.00 € 

Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuonna 2009

Värillinen 15.00 € 

Vieläkö on villejä järvitaimenia - Keski-Suomen taimenhanke 2009

Värillinen 15.00 € 

Kalatalousbarometri 2010: yritysten taloudelliset näkymät

Värillinen 15.00 € 

Taimenistukkaiden tuotto, kalastus ja vaellukset Päijänteeseen pohjoisesta laskevissa reittivesissä vuosina 1990-2005

Värillinen 15.00 €