LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Ahventen pyynti- ja syönnösalueet Merenkurkussa T-ankkurimerkinnän perusteella


ISBN-13:978-952-326-909-5 
Julkaistu:2020 
Julkaisu nro / vuosi: 7/2020 
Julkaisusarja:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Luonnonvarakeskus 
Sivumäärä:20 
Tekijät:Lari Veneranta, Mikko Olin ja Hannu Harjunpää 

39.00 €

Merenkurkun ahventen syönnös- ja pyyntialueita selvitettiin kiinnittämällä ahvenien selkäevän juureen T-ankkurimerkki. Merkkien palautusten perusteella selvisi, että ahvenet suosivat pääsääntöisesti saaristoisia ja rannanläheisiä alueita, joten erityisesti näillä alueilla tehtävillä toimepiteillä pystytään vaikuttamaan kantojen tilaan. Merkinnästä saatua yksittäisen ahvenkannan vaikutusaluetietoa tulisi hyödyntää kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnassa erityisesti kalavesien hoitoon tarvittavan työn sekä kalastuksen mitoittamisen perustana.


Takaisin