LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Ohjeita vesiensuojelurakenteiden toteutukseen suometsissä ja veden pidättämiseen metsäalueilla


ISBN-13:978-952-380-040-3 
Julkaistu:2020 
Julkaisu nro / vuosi:64/2020 
Julkaisusarja:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Luonnonvarakeskus 
Sivumäärä:42 
Tekijät:Leena Finér, Laura Härkönen, Juha Jämsén, Samuli Joensuu, Antti Leinonen, Elisabet Andersson, Anneli Ågren, Dovilė Čiuldienė, Zane Lībiete, Anja Lomander, Edward Pierzgalski, Eva Ring ja Ulf Sikström 

39.00 €

Ojia kunnostetaan suometsissä puuston kasvun ylläpitämiseksi ja/tai sen lisäämiseksi. Ojien kunnostaminen parantaa kuivatustilaa alueilla, joissa korkealla oleva pohjavesipinta heikentää puuston kasvua. Ojien kunnostuksen tulee olla taloudellisesti kannattavaa ja sen haitalliset vesistövaikutukset tulee minimoida. Vesiensuojelu on huomioitava jo ojien kunnostustarvetta arvioitaessa. Tässä julkaisussa annetaan ohjeita vesiensuojelurakenteiden toteutukseen ja materiaalien valintaan. Vesiensuojelurakenteet on tarkemmin kuvattu julkaisussa ” WAMBAF – Hyvät käytännöt kunnostusojituksen vesiensuojeluun Itämeren alueelle” (Finér ym. 2019). Vesiensuojelurakenteiden tarkoituksena on vähentää kiintoaineen sekä typen ja fosforin huuhtoutumista vesistöihin ojien kunnostuksen aikana ja sen jälkeen. Tässä julkaisussa annetaan myös esimerkkejä rakenteista, joita voi käyttää veden pidättämiseen metsäalueilla. Veden pidättämisen tarpeen on arvioitu lisääntyvän tulevassa ilmastossa.


Takaisin