LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Latvusmassan kosteus palstalla : Kosteusennustemallit ja energiapuun mittauslaskuri


ISBN-13:978 -952- 326- 464-9  
Julkaistu:2017 
Julkaisu nro / vuosi:58/2017 
Julkaisusarja:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
Saatavuus:Juvenes Print 
Sivumäärä:35 
Tekijät:Lindblad, Jari; Routa, Johanna; Ruotsalainen, Johanna; Kolström, Marja; Isokangas, Ari; Seppälä, Petri; Nivala, Sami; Sikanen, Lauri 

35.00 €

Latvusmassan mittauksessa käytetään yleisesti kuormainvaakoja, joilla mittaus voidaan toteuttaa metsäkuljetuksen yhteydessä. Kuormainvaaoilla punnitun latvusmassan painon muuntamiseen kiintotilavuudeksi käytetään muuntolukuja, niin sanottuja tuoretiheyslukuja. Nykyiset tuoretiheysluvut perustuvat energiapuutavaralajien keskimääräisiin laskennallisiin kuivatuoretiheyksiin, kosteuden ennustemalleihin ja suuralueiden pitkän ajan keskimääräisiin säähavaintoihin eri vuodenaikoina, jolloin ne eivät ota huomioon paikallista ja vuosien välistä olosuhteiden vaihtelua. Käytännön mittaustoiminnassa saatujen havaintojen perusteella ongelmat korostuvat erityisesti uudistushakkuualoilta korjattavan latvusmassan mittauksessa.


Takaisin