LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Suomen metsät 2009–2013 ja niiden kehitys 1921–2013


ISBN-13:978 -952- 326- 466-3  
Julkaistu:2017 
Julkaisu nro / vuosi:59/2017 
Julkaisusarja:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
Saatavuus:Juvenes Print 
Sivumäärä:86 
Tekijät:Korhonen, Kari T.; Ihalainen, Antti; Ahola, Arto; Heikkinen, Juha; Henttonen, Helena M.; Hotanen, Juha-Pekka; Nevalainen, Seppo; Pitkänen, Juho; Strandström, Mikael; Viiri, Heli 

48.00 €

Tässä julkaisussa esitetään valtakunnan metsien 11. inventoinnin (VMI11) tulokset Suomen metsävaroista ja metsien tilasta. Maastotiedot on kerätty vuosina 2009–2013. Metsien kehitystä tarkastellaan 1920-luvulta lähtien vertailemalla VMI11:n tuloksia aiempien inventointien (VMI1–VMI10) tuloksiin. Julkaisussa esitetään myös VMI11:n menetelmät maastomittausten ja laskentamenetelmien osalta.


Takaisin