LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

METSOn tilannekatsaus 2014. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008 - 2025


ISBN-13:978-952-326-095-5 
Julkaistu:2015 
Julkaisu nro / vuosi:28/2015 
Julkaisusarja:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Luonnonvarakeskus (Luke) 
Saatavuus:Juvenes Print arkisto 
Sivumäärä:54 
Toimittajat:Koskela, Terhi; Anttila, Susanna; Syrjänen, Kimmo; Kuusela, Saija 

48.00 €

Tilannekatsaus esittelee Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman 2008–2025 (METSO) etenemistä erityisesti vuoden 2014 aikana, mutta tarkastelee ohjelman toteutumista myös sen käynnistymisestä vuonna 2008 alkaen.

ELY-keskukset perustivat METSO-ohjelmassa vuonna 2014 uusia luonnonsuojelulain mukaisia pysyviä ja määräaikaisia suojelualueita sekä hankkivat alueita valtiolle luonnonsuojeluun yhteensä 8 100 hehtaaria. Vuosina 2008–2014 ELY-keskuksissa on muodostettu METSO-suojelualueita yhteensä 36 895 hehtaarin alalla. Suomen metsäkeskuksessa tehtiin vuonna 2014 uusia ympäristötukisopimuksia 4 027 hehtaarille. Ympäristötukisopimuksia on tehty vuosina 2008–2014 yhteensä 32 656 hehtaarin alalle. METSO-elinympäristöissä on toteutettu luonnonhoitohankkeita vuosina 2008–2014 yhteensä 3 953 hehtaarilla, näistä 462 hehtaaria vuonna 2014.

Metsähallitus ennallisti ja teki luonnonhoitoa valtion suojelualueilla vuonna 2014 yhteensä 3 636 hehtaarilla. Vuosina 2008–2014 Metsähallitus on toteuttanut ennallistamis- ja luonnonhoitotoimia valtion suojelualueilla yhteensä 16 289 hehtaaria. Yksityisillä suojelualueilla ennallistamistoimia vuonna 2014 toteutettiin 103 hehtaarilla ja vuosina 2008–2014 yhteensä 1 363 hehtaarilla. Vuonna 2014 Metsähallitus toteutti valtion mailla 13 000 hehtaarin METSO-lisäsuojelun.

Luonnonsuojelulain keinoin on tähän mennessä toteutettu noin 52 prosenttia suojelulle asetetusta METSOn kokonaistavoitteesta, kun mukaan lasketaan Metsähallituksen 13 000 hehtaarin METSO-suojelu. Ympäristötuella ja luonnonhoitohankkeilla on yhteensä toteutettu 45 prosenttia yksityisille talousmetsille asetetusta kokonaistavoitteesta.

Ympäristöministeriöllä oli vuonna 2014 käytettävissä noin 33,7 miljoonaa euroa METSO-ohjelman mukaiseen vapaaehtoiseen yksityismaiden suojeluun. Maa- ja metsätalousministeriön METSOtoteutukseen oli käytettävissä 6,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 valtioneuvosto hyväksyi METSOohjelman periaatepäätöksen päivityksen, joka jatkaa ohjelman toteutuskautta vuoteen 2025.

Vuonna 2014 käynnissä oli neljä valtakunnallista luonnonhoidon kehittämishanketta ja seitsemän yhteistoimintaverkostohanketta sekä useita tutkimushankkeita: Metlan (nyk. Luken) kaksi METSO-tutkimushanketta, Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelman (PUTTE) kuusi päättyvää ja kahdeksan alkavaa hanketta sekä yksi maa- ja metsätalousministeriön yhteistutkimushanke. Tilannekatsauksessa esitellään muutamien hankkeiden tuloksia ja toimintaa. Lisäksi katsauksessa paneudutaan mm. METSOn markkinointiin ja nostetaan esiin esimerkkejä METSOn kehittämiseksi. Lopussa luodaan lyhyt katsaus vuoden 2015 haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
Takaisin