LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Metsäkoneiden vuotuiset käyttötunnit ja vaihtokonemarkkinoiden rakenne Euroopassa


ISBN-13:978-952-326-061-0 
Julkaistu:2015 
Julkaisu nro / vuosi:37/2015 
Julkaisusarja:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Luonnonvarakeskus (Luke) 
Saatavuus:Juvenes Print arkisto 
Sivumäärä:28 
Tekijät:Viitamäki, Kimmo; Laitila, Juha; Malinen, Jukka; Väätäinen, Kari 

35.00 €

Metsäkoneteollisuus on voimakkaasti edustettuna Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Tavaralajimenetelmän koneiden valmistusmäärien uskotaan lisääntyvän tulevina vuosina, mikäli tavaralajimenetelmä yleistyy odotetulla tavalla. Näin ollen alalla on hyvä kasvupotentiaali. Käytettyjen koneiden markkinat ovat kokeneet merkittävän muutoksen internetmarkkina-alustojen myötä. Tämä on laajentanut käytettyjen tavaralajimenetelmän koneiden markkinoita myös maantieteellisesti katsottuna. Tässä työssä selvitettiin tavaralajimenetelmän metsäkoneiden vuotuiset käyttötuntimäärät Euroopassa. Lisäksi selvitettiin koneiden teknisten ominaisuuksien vaihtelu Euroopan eri osissa. Aineistona olivat 2014 syys- ja lokakuussa myynnissä olleet käytetyt tavaralajimenetelmän hakkuukoneet ja kuormatraktorit, jotka oli kerätty mascus.fi-vaihtokonesivustolta. Tulokset osoittavat hakkuukoneiden ja kuormatraktoreiden käyttötuntien ja teknisten ominaisuuksien vaihtelevan eri alueilla Euroopassa. Aineiston perusteella hakkuukoneille kertyy vuosittain keskimääriin 1791 tuntia ja kuormatraktoreille 2013 tuntia. Kokonaiskäyttötuntien ja koneen iän vaikutusta käytettyjen koneiden hintaan tarkasteltaessa selvisi, että hinnan lasku on voimakkainta uusimmissa koneissa. Käytettyjen koneiden kokoluokat vaihtelivat Euroopan alueilla. Molemmissa konetyypeissä yleisin kokoluokka oli ns. yleiskone kokoluokka. Hakkuukoneissa Saksassa ja Pohjois- Euroopassa käytetään keskimääräistä suurempia koneita ja vastaavasti Puolassa pienempiä


Takaisin