LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Maatilarakentamisen työturvallisuuden kohentaminen ammattimaisuutta edistämällä : Koulutus- ja tiedotushankkeen loppuraportti


ISBN-13:978-952-326-168-6 
Julkaistu:2016 
Julkaisusarja:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
Saatavuus:Juvenes Print 
Sivumäärä:22 
Tekijät:Maarit Hellstedt, Tapani Kivinen, Tiina Mattila, Kim Kaustell ja Timo Korpela 

35.00 €

Hankkeen päätavoitteena on ollut parantaa maatilojen uudis- ja korjausrakentamisen työturvallisuuden tasoa madaltamalla ammattimaisten rakentajien kynnystä siirtyä tälle toimialalle sekä varmistamalla pätevien rakennusammattilaisten (vastaava työmaamestari, turvallisuuskoordinaattori) saanti ko. rakennustyömaille. Hankkeen tulokset ovat sovellettavissa laajemminkin maaseudun pienten yrittäjien talonrakennuskohteiden työsuojelussa. Hankkeessa toteutettujen kyselyjen perusteella maatilojen rakennusinvestoinnit toteutetaan pääosin palkatun työvoiman/urakoitsijoiden voimin. Työturvallisuusasioiden hoitoa ei työmailla ole organisoitu ja esim. koordinaattoria ei työmailla ole nimetty. Kuitenkin viljelijät toteavat kyselyissä tarvitsevansa eniten tietoa juuri työturvallisuusvastuiden hoidossa. Hankkeen tuloksena on laadittu oppaita ja opetusmateriaalia. Maatilan rakennustyömaalla työskentelevälle suunnatussa oppaassa keskitytään maatilan rakennustyömaiden erityispiirteisiin, joiden hallinta on edellytys turvalliseen työskentelyyn ko. olosuhteissa. Opas on laadittu suomen, viron, ruotsin ja englannin kielisenä. Viljelijärakennuttajalle suunnatussa oppaassa ja koulutusmateriaalissa keskitytään työturvallisuusvastuiden selkiyttämiseen ja niihin tapoihin, joilla erilaisissa hankkeen toteutusmuodoissa nämä voidaan asianmukaisesti hoitaa. Oppaaseen on sisällytetty myös esimerkkejä hyvistä työturvallisuustoimenpiteistä. Hankkeen tuloksena maatalousyrittäjät saavat selkeän käsityksen rakentamiseen liittyvistä työturvallisuus velvoitteistaan ja tavoista, joilla ne täytetään ja myös tavoista, miten ne voidaan erilaisissa rakennuttamissopimustilanteissa ottaa huomioon. Tuotetun materiaalin avulla maatalousyrittäjillä on paremmat edellytykset toimia hankkeensa turvallisuuskoordinaattorina tilanteessa, jossa muuta henkilöä ko. tehtävään ei löydy. Hankkeen tuloksena rakennusammattilaisten tietämys maatilojen rakennustyömaiden erityispiirteistä lisääntyy, mikä edesauttaa sitä, että työmaille löytyy turvallisuuskoordinaattoreita ja vastaavia työnjohtajia, joilla osaaminen on riittävällä tasolla.


Takaisin