LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Uutta teknologiaa elintarviketurvallisuuden varmentamiseen


ISBN-13:978-952-326-058-0 
Julkaistu:2015 
Julkaisu nro / vuosi:11/2015 
Julkaisusarja:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Luonnonvarakeskus (Luke) 
Saatavuus:Juvenes Print arkisto 
Sivumäärä:58 
Tekijät:Laitinen, Riitta; Välimaa, Anna-Liisa; Hietanen, Iiro; Jokinen, Hannu; Marnila, Pertti; Pyörret, Seppo; Saariniemi, Pekka; Degefu, Yeshitila; Väyrynen, Tiina; Virtanen, Elina 

48.00 €

Ruuan profiloituminen vientituotteeksi, kuluttajien liikkuvuus, suurina erinä valmistettavien prosessoitujen ja valmisruokien käytön lisääntyminen sekä globaalit trendit lisäävät merkittävästi ruokaturvallisuusriskiä. Viranomaiset kiristävät valvontavaatimuksia ja kuluttajat haluavat enemmän tietoa ruokansa turvallisuudesta. Elintarvikkeiden valmistajilta odotetaan yhä laajempaa omavalvontaa turvallisuusuhkien eliminoimiseksi jo jatkojalostusprosessissa. Projektin yleistavoitteena oli parantaa elintarviketurvallisuutta elintarvikkeissa ja elintarviketuotantolaitoksissa kehittämällä uusia, innovatiivisia mahdollisuuksia taloudellisten, nopeiden ja yksinkertaisten mittausmenetelmien käyttöönottoon. Lisäksi tavoitteena oli luoda toimintaympäristö, joka mahdollistaa ja tukee ruokaturvallisuusratkaisujen kehittämistä globaalien markkinoiden lisääntyviin tarpeisiin. FSC toimintaympäristöön on rakennettu Pohjois-Pohjanmaan liiton, Oulun kaupungin sekä alueen teknologiayritysten myötävaikutuksella Oulun elintarviketurvallisuuden tutkimuksen ja kehityksen osaamiskeskittymä. Toimintaympäristö on kokonaan uuden tyyppinen poikkitieteellinen lähestymistapa elintarviketurvallisuuden menetelmien ja teknologioiden kehittämiseen. Toimintaympäristö on myös pohja, jolle tulevaisuuden elintarviketurvallisuusklusteri rakentuu. Projektin mikrobiologisen osion päätavoitteina oli kehittää elintarvikediagnostiikkaan on-linebiosensori, jolla elintarvikepatogeenit voitaisiin tunnistaa suoraan tuotantolinjalta. Mittavan taustaselvityksen perusteella oli ilmeistä, että nykyisillä teknologioilla on-line-biosensorin kehittäminen ei olisi mahdollista. Tavoite suunnattiin uudelleen vaihtoehtoisen pikamenetelmän kehittämiseen. Mallipatogeeniksi valittiin Listeria monocytogenes ja tavoitteeksi asetettiin näytteen analysointiprosessin nopeuttaminen noin viikosta vuorokauteen. Työssä hyödynnettiin nanobioteknologian työkaluja. Tuloksena näytteen analysointiaika lyheni noin kahteen vuorokauteen. Lisäksi projektissa kehitettiin erittäin herkkä LED-teknologiaan perustuva fluoresenssimittalaite, SepLED. Projektin vierasesinetunnistuksen päätavoite oli kyetä erottelemaan erityyppiset (esimerkiksi lihasta luunsirut, kalasta ruodot, muovit, alumiini, keraami) ja myös hyvin pienikokoiset tuotteet toisistaan erilaisissa pakkausratkaisuissa. Ongelman ratkaisussa käytettiin Dual Energy-kuvausta, joka tarjoaa sopivilla reunaehdoilla merkittäviä etuja erottuvuuden ja kontrastin parantamiseen. Projektissa suunniteltiin ja rakennettiin DE-kameran prototyyppi menetelmän testaamiseksi elintarviketurvallisuusmittauksissa erilaisissa elintarvikematriiseissa (esim. luunsirujen erottaminen lihasta). Monienergiamittauksen (DE) lisäksi hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin monikulmageometriaan perustuva prototyyppi vierasesineiden tunnistamiseksi nestepakkauksista.


Takaisin