LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2015


ISBN-13:978-952-326-027-6 
Julkaistu:2015 
Julkaisu nro / vuosi:25/2015 
Julkaisusarja:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
Sivumäärä:99 
Tekijät:Niemi, Jyrki; Ahlstedt, Jaana 

48.00 €

Vuosikatsaus Suomen maataloudesta ja maaseutuelinkeinoista julkaistaan tänä vuonna jo 37. kertaa. Ensimmäinen katsaus julkaistiin vuonna 1979 Maatalouden taloudellisessa tutkimuslaitoksessa, josta tuli vuonna 2001 osa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskusta (MTT). Vuoden 2015 alusta MTT puolestaan yhdistyi Metsäntutkimuslaitos Metlan, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastopalveluiden kanssa Luonnonvarakeskukseksi. Yhdistymisen myötä tämänkertainen vuosikatsaus ilmestyy Luonnonvarakeskuksen julkaisusarjassa. Kuten aikaisempinakin vuosina, katsaus kokoaa ajankohtaiset toimialan kehitysnäkymät ja sitä koskevan viimeisimmän tutkimustiedon yksiin kansiin. Katsaus tarjoaa monipuolisen tietopaketin maa- ja elintarviketalouden toimintaympäristöstä, maatalous- ja elintarvikemarkkinoiden kehityksestä, maatalouspolitiikasta, maatalouden taloudellisesta tilasta, maaseudun ja ympäristön vuorovaikutuksesta sekä maaseudun sosioekonomisesta kehityksestä. Julkaisun erityisteemana on maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppa, koska Suomen elintarvikekaupan kasvava alijäämä on saanut viime vuosien aikana osakseen paljon huomiota. Huoli siitä, että elintarvikevientimme kasvuvauhti on jäänyt vaatimattomaksi, on tuotu moneen kertaan esille julkisessa keskustelussa. Tämän myötä viennin edistäminen on nostettu tärkeäksi tavoitteeksi. Teema-artikkeleissa pohditaan syitä, jotka selittävät yhtäältä sitä, miksi Suomen elintarvikevienti on kasvanut hitaasti ja toisaalta sitä, miksi ulkomailta tuodut elintarvikkeet ovat saaneet merkittävän jalansijan suomalaisilla elintarvikemarkkinoilla. Lisäksi tarkastellaan käynnissä olevia Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välisiä vapaakauppaneuvotteluja ja niihin liittyviä mahdollisuuksia sekä ongelmakysymyksiä elintarvikealan näkökulmasta. Toivon, että katsauksesta on hyötyä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.


Takaisin