LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Politiikka ja luonnonvarat


ISBN-13:978-952-326-071-9 
Julkaistu:2015 
Julkaisu nro / vuosi:20/2015 
Julkaisusarja:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Luonnonvarakeskus (Luke) 
Saatavuus:Juvenes Print arkisto 
Sivumäärä:57 
Toimittajat:Uusivuori, Jussi; Hilden, Mikael; Lehtonen, Heikki; Rikkonen, Pasi; Makkonen, Marika 

48.00 €

Talous- ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen perustuvan tiedon tarve on lisääntynyt luonnonvarojen käyttöä ohjaavassa politiikassa, koskettaen täten myös maatalous- ja metsäsektoreita. Tässä raportissa esitellään maa- ja metsätalousministeriön (MMM) rahoittaman tutkimushankkeen ”Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja kehittäminen luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistämiseksi (Polkeva)” keskeisiä tuloksia ja johtopäätöksiä. Hanke on toteutettu Luonnonvarakeskuksessa (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) vuosina 2012–2015. Tutkimushankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Marja Kokkonen (MMM). Ohjausryhmän muina jäseninä ovat toimineet Pekka Grönlund (työ- ja elinkeinoministeriö), Tarja Haaranen (ympäristöministeriö), Jukka Kola (Helsingin yliopisto), Jari Kuuluvainen (Helsingin yliopisto), Pentti Lähteenoja (MMM), Mikko Peltonen (MMM), Perttu Pyykkönen (Pellervon taloustutkimus PTT) Jarmo Salonen (MMM) ja Pekka Tervo (työ- ja elinkeinoministeriö). Esitämme ohjausryhmän jäsenille lämpimät kiitokset saamastamme tuesta ja ohjauksesta. Osana sovellettuja tutkimusmenetelmiä Polkeva-hanke on järjestänyt lukuisan määrän työpajoja ja toimijatapaamisia sekä toteuttanut haastatteluja ja kyselyjä. Järjestetyt tilaisuudet ovat muodostaneet myös tutkimusviestinnälle keskeisen toiminta-alustan. Kiitämme kaikkia tilaisuuksiin osallistuneita, kyselyihin vastanneita sekä haastatteluja antaneita henkilöitä yhteistyöstä ja saamastamme palautteesta.


Takaisin