LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille


ISBN-13:978-952-326-064-1 
Julkaistu:2015 
Julkaisu nro / vuosi:10/2015 
Julkaisusarja:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Luonnonvarakeskus (Luke) 
Saatavuus:Juvenes Print arkisto 
Sivumäärä:129 
Tekijät:Lehto, Marja; Mäki, Maarit; Kuisma, Risto; Kymäläinen, Hanna-Riitta 

48.00 €

Hyvän käytännön ohje on tarkoitettu sellaisenaan syötäviä tuorekasviksia (tuoreet juurekset, vihannekset, hedelmät) jalostaville yrityksille apuvälineeksi ehkäistäessä ja ratkaistaessa ongelmia, joita toimija voi kohdata noudattaessaan lainsäädännön vaatimuksia. Ohjeen on tarkoitus auttaa yrityksiä hallitsemaan toimintansa riskejä ja osoittamaan asetettujen vaatimusten täyttymisen. Ohjeen tarkoitus on erityisesti opastaa yrityksiä lainsäädännön soveltamisessa. Ohjeen käyttö on yrityksille vapaaehtoista. Tämä ohje koostuu seuraavista osista (kuva 1): Luvussa 1 (Toimiala ja lainsäädäntö) ja 2 (Omavalvonta) käydään läpi toimialaan liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita. Luku 3 on varsinainen hyvän käytännön ohje. Tämä sisältää toimialaan liittyviä hyviä käytäntöjä, joista osa tulee lainsäädännöstä ja viranomaisohjeista, ja osa on toimialan omia hyviä käytäntöjä, suosituksia ja ohjeita. Luvussa 4 on tietoa kasviksista. Lisäksi ohje sisältää liitteitä, jotka liittyvät kiinteästi tuoreita kasviksia pilkkovien yritysten toimintaan. Ohje kattaa tuorekasvisten käsittelyketjun raaka-aineen vastaanotosta, prosessoinnista ja pakkaamisesta jakeluun asti. Kun kasvistuote käytetään raakana, ilman kuumennusta, tuote- ja prosessihygienian merkitys korostuu tuotantoketjussa. Alkutuotantoon on omat erilliset ohjeensa. Hyvän käytännön ohje pyritään pitämään ajan tasalla ja päivittämään aina kun lainsäädännössä tapahtuu olennaisia muutoksia, vähintään joka toinen vuosi. Päivityksestä vastaa Luonnonvarakeskus (Luke). Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille on laadittu ottaen huomioon toimialan lähtökohdat ja käytännöt. Ohje on laadittu työryhmässä, johon kuuluivat Heini Haverinen Ruokakesko Oy, Minna Allonen Fresh Servant Oy, Ritva Isotalo Vitario Oy, Merja Lehto Vihannes-Laitila Oy, Heta Hyytiäinen Karotia Oy, Riina Tuominen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Hanna-Riitta Kymäläinen ja Risto Kuisma Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitos ja Maarit Mäki Luonnonvarakeskus. Ryhmän kokoonkutsujana ja hankkeen vetäjänä toimi Marja Lehto Luonnonvarakeskuksesta. Ohje on toteutettu Tuorekasvisten turvallisuuden parantaminen –TuoPro -hankkeessa ja sen toteuttivat yhteistyössä Luonnonvarakeskus


Takaisin