LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Lämpökuvantaminen nautojen terveyden ja hyvinvoinnin seurannan apuvälineenä


Julkaistu:2019 
Julkaisu nro / vuosi:23/2019 
Julkaisusarja:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
Kustantaja:LUKE 
Sivumäärä:71 
Tekijät:Lilli Frondelius, Inka Nykänen, Jaakko Mononen, Salla Ruuska, Sami Pekkarinen, Heli Lindeberg 

48.00 €

Nautojen terveysongelmien varhainen toteaminen on ensiarvoisen tärkeää tuotantoeläinten hyvinvoinnin ja tilan kannattavuuden kannalta. Kuvaa Nautaa -hankkeessa (2018–2020) selvitetään lämpökamerakuvantamisen tarjoamia mahdollisuuksia nautojen terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa tuotantotiloilla. Tässä katsauksessa esitämme tieteelliseen kirjallisuuteen perustuen eläinten lämpökuvantamisen teoreettista taustaa ja miten kansainvälisissä tutkimuksissa ja käytännön tiloilla on pyritty soveltamaan lämpökuvantamista nautojen terveyden seurannassa. Lämpökuvantaminen on eläimelle riskitön ja nopea tutkimusmenetelmä, jonka avulla on mahdollista havaita jo varhaisessa vaiheessa vammoja ja tulehduksia. Kehon alueet, joilla on aktiivinen pintaverenkierto ja kudosten aineenvaihdunta, ovat yleensä lämpimämpiä, ja nämä erot eläimen pintalämpötiloissa voidaan havaita lämpökameralla. Lämpökuvantamista on tutkittu muun muassa utareterveyden, sorkkasairauksien ja ontumisen, sekä erilaisten tulehdustautien seurannassa naudoilla. Lämpökuvantamisen on useissa tutkimuksissa todettu soveltuvan eläinten terveydentilan arviointiin, mutta lämpökuvaukseen perustuvia käytännön sovelluksia on vielä hyvin vähän tarjolla. Kiinnostusta lämpökuvauksen käyttöön löytyy niin nautatilallisten kuin muiden asiantuntijoiden osalta, mutta käyttöä rajoittaa kuvien tulkinnan haasteellisuus ilman selkeitä ohjeita. Vaihtelevat kuvausolosuhteet eläinsuojissa lisäävät haasteita lämpökameroiden käyttöön tuotantotiloilla. Katsaus tukee kuvausmenetelmien ja -käytäntöjen kehittämistä, ja edistää siten tämän uuden menetelmän hyödyntämistä nautatiloilla.


Takaisin