LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Katsaus Japanin erikoissienimarkkinoihin


Julkaistu:2019 
Julkaisu nro / vuosi:21/2019 
Julkaisusarja:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
Kustantaja:LUKE 
Sivumäärä:50 
Toimittajat:Henri Vanhanen ja Mikko Kurttila 

35.00 €

Tämä raportti kokoaa yhteen kaksi erillistä osaraporttia. Ensimmäinen osaraportti on matkaraportti Tokioon suuntautuneesta Factfinding-matkasta. Tässä kuvataan erikoissienimarkkinoiden tuottajia, yhdistyksiä ja kanavia tuotteiden saattamiseksi markkinoille Japanissa. Toinen osaraportti on katsaus Japani erikoissienimarkkinoihin joka peilaa Japanin markkinoilla olevia erikoissieniä, tuotteita, myyntikategorioita, jakelukanavia ja viennin edellytyksiä. Erikoissienten käytöllä on pitkät perinteet Japanissa ja niiden tuotantoon tähtäävät arvoketjut ovat pitkälle kehittyneitä niiden lajien osalta jotka on kyetty valjastamaan viljelyyn. Tunnetuimman sienen, Reishin eli lakkakäävän tuotantoon on yrityksillä jopa sopimusviljelijöitä jotka tuottavat raakaainetta sekä siitä tehtäviä jalosteita koti- ja vientimarkkinoille. Vaikka Japanissa toiminoita on runsaasti ja myös kilpailua, on suomalaisilla tuotteilla potentialia tulla tunnetuiksi Japanin markkinoilla. Japanin erikoissienimarkkinoiden todellisesta koosta on vaikea saada selvyyttä sillä monesti sienituotteet ovat yhtenä raaka-aineen lopputuotteesta. Tästä huolimatta suurimmat myyntilukemat yksittäisillä erikoissienituotteilla voivat olla jopa 260 miljoonaa euroa vuodessa. Raportin toinen osa tekee katsauksen Japanin terveys- ja funktionaalisten ruokatuotteiden markkinoihin tehden katsauksen jakelukanaviin ja kuluttajatrendeihin. Raportti tekee myös laajan katsauksen Japanin markkinoilla myynnissä oleviin erikoissienilajeihin, markkinoiden kokoon, tuotteiden luokitteluun ja eri tuotteisiin sekä niiden markkinointiargumentteihin. Raportti antaa kuvan markkinoiden tilanteesta, tuotteista, toimijoista ja sertifikaateista sekä lainsäädännöstä. Raportin toivotaan edistävän suomalaisten yritysten vientiä erikoissieni- ja luonnontuotteiden osalta.


Takaisin