LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Karhukanta Suomessa 2018


Julkaistu:2019 
Julkaisu nro / vuosi:16/2019 
Julkaisusarja:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
Kustantaja:LUKE 
Sivumäärä:17 
Tekijät:Samuli Heikkinen, Ilpo Kojola & Samu Mäntyniemi 

35.00 €

Suomessa oli vuonna 2018 arviolta 2020–2130 karhua. Lukumääräarvio on noin 5 % pienempi kuin vuoden 2017 arvio. Karhukannan yhtäjaksoinen, vuonna 2012 alkanut kasvu on taittunut. Arvio karhukannan yksilömäärästä perustuu suurpetoyhdyshenkilöiden tuottamaan havaintoaineistoon karhupentueista. Karhuhavaintoja kertyi 10 144, joista karhun pentuehavaintoja oli kaikkiaan 948 kpl. Sekä karhuhavainnot että karhun pentuehavainnot ovat vähentyneet verrattuna vuoteen 2017. Alueelliset muutokset karhukannassa olivat selvimmät lähinnä Itä-Suomessa vakiintuneen karhukannan hoitoalueella. Mainitun alueen pohjoisosassa karhukanta pieneni, mutta runsastui alueen eteläosassa. Levittäytymisvyöhykkeellä muutokset olivat samansuuntaisia; pohjoisessa vähenemistä ja etelässä hienoista kasvua. Kaiken kaikkiaan muutokset Suomen karhukannassa olivat vähäisiä verrattuna vuoden 2017 tilanteeseen verrattuna. Kahtena edellisenä vuonna on karhukantaa verotettu voimakkaasti. Verotuksen tarkoituksena on ollut karhukannan kasvun taittaminen. Syksyllä 2018 tapahtuneen voimakkaan verotuksen vaikutus tulee näkymään täysimääräisesti vasta vuoden 2020 kanta-arviossa.


Takaisin