LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Kalateiden toimivuuden seuranta


Julkaistu:2018 
Julkaisu nro / vuosi:65/2018 
Julkaisusarja:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
Kustantaja:LUKE 
Sivumäärä:31 
Tekijät:Sutela, Tapio; Vehanen, Teppo; Jaukkuri, Mikko; Tuohino, Jukka; Orell, Panu 

35.00 €

Maamme kalateiden toimivuuden seuranta on ollut hajanaista ja puutteellista. Toimivuutta on selvitetty vain osassa kalateistä lähinnä seuraamalla kalatiessä kulkevien kalojen lajistoa, määrää ja kokoa. Kalateiden tehokkuutta, eli kuinka suuri osa vaellusesteen alapuolelle saapuneista kaloista lopulta nousee läpi koko kalatien, on selvitetty vain harvoin. Kalateiden toimivuuden seurannan tulee olla keskeinen osa kalateiden käyttöä ja toiminnan kehittämistä. Uusien kalatiehankkeiden yhteydessä tulee suunnitella käytön ja seurannan järjestäminen ja varautua niiden rahoitukseen. Tässä raportissa esitellään tärkeimmät kalatien toimivuuden seurantamenetelmät ja vertaillaan niiden soveltuvuutta erilaisissa tilanteissa. Seurantamenetelmän tai menetelmäyhdistelmän valinta riippuu paljolti seurannalle asetettavista tavoitteista. Käytännön esimerkkinä käydään läpi Oulujoen Merikosken kalatien seurannan tavoitteet sekä niiden saavuttamiseksi tehdyt toimenpiteet ja tulokset.


Takaisin