LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Kaupallisten kalastajien ilmoittamat hylkeiden aiheuttamat saalisvahingot 2017


Julkaistu:2018 
Julkaisu nro / vuosi:62/2018 
Julkaisusarja:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
Kustantaja:LUKE 
Sivumäärä:13 
Tekijät:Söderkultalahti, Pirkko 

35.00 €

Suomen kaupallisen kalastuksen saalis mereltä oli 155 miljoonaa kiloa kalaa vuonna 2017. Saaliin tuottaja-arvo oli 36 miljoonaa euroa. Merialueella kaupallisesti kalastaneista 1293 toimijasta vajaa kolmannes ilmoitti kärsineensä hylkeiden aiheuttamista saalismenetyksistä, mutta läheskään kaikki eivät pystyneet arvioimaan vahinkojen määrää numeerisesti. Sanalliset ilmoitukset muutettiin ohjelmallisesti numeerisiksi olettaen, että ne olivat olleet samansuuruiset kuin samassa pyyntiruudussa ja samalla pyyntimuodolla kalastaneilla vahinkomäärän ilmoittaneilla kalastajilla keskimäärin. Vahinkojen määrän arvioitiin olleen 90 tonnia vuonna 2017. Siitä oli siikaa 30 tonnia, silakkaa 15 tonnia, lohta 13 tonnia, kuhaa 10 tonnia, taimenta 6 tonnia, ahventa 4 tonnia, turskaa 3 tonnia, haukea 2 tonnia ja muita lajeja 7 tonnia. Arvio hylkeiden vahingoittaman kalan määrästä oli 51 tonnia pienempi kuin edellisenä vuonna. Vaurioituneen kalan määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Suomenlahdella sekä lounaisilla merialueilla ja pieneni Perämerellä sekä Selkämeren-Merenkurkun alueella. Vahinkojen todellista määrää on kalastajien ilmoitusten perusteella vaikea arvioida, sillä vahingoitetusta kalasta ei aina jää pyydykseen selvästi havaittavia jäännöksiä. Sen lisäksi, että hylkeet vaurioittavat saalista, ne myös saattavat läsnäolollaan karkottaa kaloja ja voivat pakottaa kalastajan keskeyttämään tai lopettamaan kalastuksen.


Takaisin