LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

SUOMEN NORMILANTA – laskentajärjestelmän kuvaus ja ensimmäiset tulokset


Julkaistu:2017 
Julkaisu nro / vuosi:47/2017 
Sivumäärä:54 
Tekijät:Luostarinen, Sari; Grönroos, Juha; Hellstedt, Maarit; Nousiainen, Jouni; Munther, Joonas 

48.00 €

Tämä raportti dokumentoi ensimmäisen version Suomen normilanta –järjestelmästä. Järjestelmä laskee lantojen määrän ja ominaisuudet massataseena aina eläinten ruokinnasta ja erityksestä eläinsuojan ratkaisujen kautta varastoituun lantaan. Järjestelmässä on varaus 74 eri eläinluokalle, joista pääosa voidaan jo laskea. Lantatyyppejä on neljä: lietelanta, kuivikelanta, kuivikepohjalanta ja eriliskerätyt kuivalanta ja virtsa. Tuloksena saadaan vuosittaiset määrät lannalle sekä sen sisältämille kuiva-aineelle, orgaaniselle aineelle, typelle, fosforille ja kaliumille (tonnia per eläin(paikka) per vuosi). Myös kuiva-aineen, orgaanisen aineen ja ravinteiden pitoisuudet lasketaan (kg/t). Järjestelmä laskee myös kansallisia ja alueellisia koonteja em. lantatiedoista sekä lantojen sisältämän energian biologi-sena metaanintuottopotentiaalina (biokaasu). Laskentajärjestelmä toimii hyvin. Sen tuloksia voidaan hyödyntää lukuisissa eri toimissa päätöksenteon ja hallinnon tukena, päästöinventaarioissa, lannan käsittelyn ja prosessoinnin kehittämisessä sekä käytännön lannankäsittelyssä tiloilla. Järjestelmän tuottamien tulosten laatua voidaan edelleen parantaa tiettyjen lähtötietojen päivittämisellä ja/tai selvittämisellä. Suomen normilanta –järjestelmä kehitettiin Luonnonvarakeskus Luken ja Suomen ympäristökeskus SYKEn yhteistyönä vuosina 2014-2017. Järjestelmän rahoittivat ympäristöministeriö (pääprojekti) ja maa- ja metsätalousministeriö (jatkokehitys mm. erityslaskentaan liittyen). Kehittämistyö jatkuu edelleen. Tässä raportissa esitetään järjestelmän suomenkielinen tiivistelmä. Täsmällisempi dokumentaatio on saatavilla englanniksi (Luostarinen ym. 2017a).


Takaisin