LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Vihreä biotalous 100-vuotiaan Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta


ISBN-13:978-952-326-307-9 
Julkaistu:2016 
Julkaisu nro / vuosi:59/2016 
Julkaisusarja:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Luonnonvarakeskus 
Saatavuus:Juvenes Print 
Sivumäärä:23 
Tekijät:Toimitus: Anna-Kaisa Jaakkonen, Esa Ylitalo  

35.00 €

Lukijalle Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Luken Pohjoinen vihreä biotalous -temaattinen tutkimusohjelma tukee tutkimuksellaan ja asiantuntemuksellaan uusiutuvien metsä- ja peltoresurssien kestävään käyttöön perustuvaa liiketoimintaa. Pohjoisen vihreän biotalouden kasvun keskeisiä ominaispiirteitä ovat markkinalähtöisyys, arvon lisääminen, resurssitehokkuus, sektorirajat ylittävä ajattelu sekä metsä- ja maatalousympäristön kestävä hyödyntäminen. Metsiin perustuva biotalous on Suomen talouden keskeinen moottori. Uusia investointeja ja olemassa olevan tuotantorakenteen monipuolistamiseen tähtäävää tutkimus- ja kehitystoimintaa on runsaasti vireillä. Pohjoinen vihreä biotalous tähtää kasvavaan biotuotantoon, resurssien käytön käyttäjälähtöiseen suunnitteluun, tehokkaisiin biomassan tuotanto- ja toimitusketjuihin sekä puuhun, biojalostuksen sivuvirtoihin ja aineettomiin metsäntuotteisiin perustuvan liiketoiminnan kasvattamiseen. Tavoitteiden seurantaan tarvitaan tutkimuksen lisäksi luonnonvaratilastoja, joiden tulee vastata kestävään kehitykseen tähtäävien politiikkaohjelmien ja uusien kansainvälisten sopimusten myötä uusiin tietotarpeisiin. Biotalouden monimuotoistuessa tilastojen tulee kuvata kattavasti sen vaikutuksia talouteen, ympäristöön sekä yhteiskunnan ja alueiden sosiaaliseen kehitykseen. Tähän julkaisuun on koottu Pohjoisen vihreän biotalouden kehittymistä ja eri ilmiöiden riippuvuussuhteita kuvaavia tilastoja, tutkimustietoja ja näkemyksiä tulevaisuuden kehitystrendeistä sekä taloudellisista mahdollisuuksista. Tutkijoiden ja tilastoasiantuntijoiden yhteistyönä tehtyä julkaisua kuvittaa tilasto- ja infografiikka, joka havainnollistaa Pohjoisen vihreän biotalouden eri ulottuvuuksia. Julkaisu on rahoitettu maa- ja metsätalousministeriön biotalouden strategiaohjelmasta.


Takaisin