LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

4/2011 Kalan ulkomaankauppa 2010 - Utrikeshandeln med fisk 2010 - Foreign trade in fish 2010


ISBN-13:978-951-776-840-5  
Julkaistu:2011 
Julkaisu nro / vuosi:4/2011 
Kieli:suomi, ruotsi, englanti 
Kustantaja:Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
Saatavuus:Juvenes Print 
Sidosasu:pehmeäkantinen 
Sivumäärä:39 
Väri:mustavalkoinen 

9.00 €

Kalan ja kalatuotteiden kokonaistuonti Suomeen vuonna 2010 oli 99 miljoonaa kiloa. Edelli-sestä vuodesta tuontimäärä nousi 4 miljoonalla kilolla. Tuonnin arvo oli 295 mil joonaa euroa, ja se oli 48 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Vuoden 2010 tuonnin reaaliarvo oli suurin 1980 alkaneella tarkastelujaksolla. Tuonnin määrästä 70 prosenttia ja arvosta 93 prosenttia oli elintarvikkeeksi tuotua ka-laa tai kalatuotteita. Elintarvikkeeksi tuodun kalan ja kalatuotteiden määrä oli 69 miljoonaa kiloa, rehuksi käytettävä kalamäärä oli 25 miljoonaa kiloa ja muiden kalatuotteiden määrä 4 miljoonaa kiloa. Elintarvikkeeksi tuodun kalan tuontimäärä oli 4 miljoonaa kiloa edellisvuotta suurempi. Kalajauhoa tuotiin 4 miljoonaa kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 9 miljoonaa kiloa. Kalajätteitä tuotiin 5 miljoonaa kiloa enemmän kuin edellisenä vuonna, yh-teensä 16 miljoonaa kiloa. Elintarvikkeeksi tuodun kalan ja kalatuotteiden arvo, 274 miljoo-naa euroa, oli 47 miljoonaa euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Tärkeimmät kalan ja kalatuotteiden tuontimaat tuontiarvon mukaisessa järjestyksessä oli-vat Norja (142,1 milj. euroa), Ruotsi (38,8 milj. euroa), Tanska (32,6 milj. euroa) ja Thaimaa (17,5 milj. euroa). Kokonaistuonnin määrästä 49 % (49 miljoonaa kiloa) tuli Norjasta. Tär-keimmät Norjasta tuodut kalatuotteet olivat tuore merilohi (23 miljoonaa kiloa), sillivalmisteet ja -säilykkeet, katkaravut sekä kalajäte ja kalajauho. Ruotsista tuotiin kalaa ja kalatuotteita 12 miljoonaa kiloa, erityisesti tuoretta kirjolohta, kalavalmisteita ja -säilykkeitä sekä mätivalmis-teita. Tanskasta tuotiin mm. kalavalmisteita ja -säilykkeitä, kalajauhoja sekä kalarasvoja ja -öl-jyjä. Tuonnin määrä Tanskasta oli 16 miljoonaa kiloa. Kalan ja kalatuotteiden kokonaisviennin määrä Suomesta vuonna 2010 oli 58 miljoonaa kiloa, joka oli 2 miljoonaa kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kokonaisviennin arvo oli 36 miljoonaa euroa, sama kuin edellisenä vuonna. Kalaa vietiin Suomesta sekä ihmisravinnoksi (70 % kokonaisvientimäärästä) että rehuksi (30 %). Tärkeimmät kalan ja kalatuotteiden vientimaat vientiarvon mukaisessa järjestyksessä olivat: Ruotsi (11,6 milj. euroa), Venäjä (8,5 milj. euroa), Viro (7,6 milj. euroa) ja Tanska (5,0 milj. euroa).Tärkeimmät vientituotteet olivat pakastettu kilohaili ja silakka, rehukala, tuore lohi, tuore silakka, silli- ja silakkavalmisteet ja -säilykkeet, mäti ja mätituotteet. Pakastettua kokonaista kilohailia ja silakkaa vietiin Venäjälle 17,5 miljoonaa kiloa. Rehukalaa vietiin Tanskaan 11,2 miljoonaa kiloa.


Takaisin