LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

6/2012 Kalatalousbarometri 2012: yritysten taloudelliset näkymät


ISBN-13:978-951-776-899-3 
Julkaistu:2012 
Julkaisu nro / vuosi:6/2012 
Kieli:suomi 
Saatavuus:Juvenes Print 
Sidosasu:pehmeäkantinen 
Sivumäärä:25 
Tekijät:Asmo Honkanen, Anssi Ahvonen ja Jyrki Holopainen 
Väri:värillinen 

16.00 €

Julkaisussa tarkastellaan kalatalouselinkeinon kehitystä ja taloudellisia näkymiä helmikuussa 2012. Yrityksiltä on tiedusteltu arviota muun muassa yleisestä taloudellisesta tilanteesta, kannattavuudesta, tuotteiden menekistä, kustannuksista, hinnoista sekä investointi- ja vientitilanteesta verrattaessa nykytilaa aiempaan ja tulevaan 12 kuukauden jaksoon. Yritykset on jaettu toimialoittain kalastukseen, kalanviljelyyn, kalanjalostukseen sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaan. Tuloksia verrataan vuosien 2000–2011 vastaaviin tuloksiin. Kalatalousalan yritykset kokonaisuutena arvioivat menneen tilikauden talouskehityksen edellisvuoden kaltaiseksi. Yritykset uskovat, että talousnäkymät ovat vastaisuudessa myönteisiä. Suurissa yrityksissä (painotettu liikevaihdolla) toteutunut kehitys on ollut hyvää ja odotukset tulevasta ovat korkealla. Kaikkien yksittäisten toimialojen taloudellinen kehitys oli ollut positiivista. Kaikkein myönteisimmäksi kehitys arvioitiin vähittäiskaupassa ja jalostuksessa. Myös kalastuksessa kehitys oli ollut hyvää. Maltillisimmin taloudellista lähihistoriaansa arvioivat kalanviljely ja tukkukauppa. Kaikki kalatalouselinkeinon toimialat suhtautuivat taloudelliseen tulevaisuuteen luottavaisesti. Voimakkainta luottamus oli jalostuksessa sekä tukku- ja vähittäiskaupassa. Vesiviljelyn ja kalastuksen odotukset tulevasta 12 kuukaudesta olivat toimialoista varovaisimmat. Uusimmat tulokset perustuvat 337 yrityksen haastatteluun. Kalatalousbarometri on osa laajempaa barometritutkimusta, jossa on selvitetty samaan aikaan kalatalousyritysten ja kuluttajien näkemyksiä kalataloudesta, kalatuotteista sekä niihin kohdistuvista odotuksista. Tiedot kerätään puhelinhaastatteluilla helmikuussa kerran vuodessa.


Takaisin