LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

2/2013 Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuosina 2011 ja 2012


ISBN-13:978-951-776-954-9 
Julkaistu:2013 
Julkaisu nro / vuosi:2/2013 
Saatavuus:Print/Arkisto 
Sidosasu:pehmeäkantinen 
Sivumäärä:41 
Väri:mustavalkoinen 

10.00 €

Tässä kirjoituksessa esitetään vuosien 2011 ja 2012 seurantatulokset Tornionjoen lohi- ja meritaimenkantojen tilasta. Käytetyt seurantamenetelmät ovat jokipoikasten sähkökalastus, vaelluspoikasten rysäpyynti, nousulohien kaikuluotaus, saaliskalojen ikä-, koko- ja sukupuolirakenteen analysointi näytteiden avulla, saalistilastointi, kalastuskysely ja kalamerkinnät. Vuonna 2011 lohen kesänvanhojen poikasten keskimääräinen tiheys vesistön Suomenpuoleisessa pääuomassa oli 21,5 yksilöä aarilla (100 m²) ja lohen vanhempien poikasten tiheys 20,4 yksilöä aarilla. Vuonna 2012 kesävanhojen keskimääräinen tiheys oli 20,5 ja vanhempien 14,8 yksilöä aarilla. Molempien vuosien poikastiheydet ovat yli puolitoistakertaisia 2000-luvun keskimääräisiin tiheyksiin nähden. Poro- ja Lätäsenon sähkökalastuksissa lohien jokipoikasia löytyi aiempaa enemmän ja poikasia löydettiin myös alueilta, joissa niitä ei aikaisemmin ole havaittu. Sähkökalastusten ja vaelluspoikaspyynnin perusteella arvioituna lohen luonnonpoikasia lähti vuonna 2011 merelle 1,54 miljoonaa yksilöä. Vuoden 2012 vaelluspoikaspyynti epäonnistui eikä rysäpyynnin perusteella saatu luotettavaa arviota poikasmäärästä. Tornionjoen Kattilakoskella jatkettiin vuonna 2009 alkanutta jokeen nousevien lohien seurantaa DIDSON-luotaimilla. Kesällä 2011 luotausalueen ohitti yhteensä 23 100 lohta. Vuonna 2012 nousijamäärät kasvoivat merkittävästi ja luotaimilla havaittu 61 500 lohta on seurantahistorian ennätys. Vuoden 2011 Tornionjoen lohisaalis oli yhteensä 43 500 kg. Lohisaalis kasvoi ennätyslukemiin vuonna 2012, jolloin joesta saatiin yhteensä 122 000 kg lohta, mikä vastaa yli 15 000 lohiyksilöä. Vuonna 2011 Tornion-Muonionjoen-Könkämäenon yhteisluvan lunasti 6 570 kalastajaa. Vuonna 2012 kalastajamäärä kasvoi huomattavasti ja luvan lunastaneita kalastajia oli 8 260. Vuonna 2011 tiedusteltiin yhteislupaan kuulumattomien alueiden lohisaaliita ja muita kalastustietoja. Tiedustelun perusteella yhteisluvan ulkopuolinen lohisaalis oli noin 640 kg ja suurin osa siitä saatiin Lätäsenosta. Tornionjoen vesistön taimenen luonnontuotanto on erittäin heikko ja merivaelteiset kannat ovat äärimmäisen uhanalaisia. Vuosina 2011 ja 2012 tärkeimmillä meritaimenen lisääntymisalueilla tehdyissä sähkökalastuksissa taimenen kesänvanhoja poikasia löydettiin vain noin kolmasosalta tutkituista koealoista. Torniojoen Suomenpuoleinen meritaimensaalis oli vuonna 2011 arviolta 1 500 kg ja vuonna 2012 vastaavasti 2 260 kg.


Takaisin