LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

7/2012 Mahdollisen öljyonnettomuuden vaikutukset Itämeren kaloihin ja kalatalouteen


ISBN-13:978-951-776-910-5 
Julkaistu:2012 
Julkaisu nro / vuosi:7/2012 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Helsinki 2012 
Saatavuus:Print / Arkisto 
Sidosasu:pehmeäkantinen 
Sivumäärä:49 
Tekijät:Marja Keinänen, Jenni Kiiskinen, Mirva Turtiainen ja Pekka J. Vuorinen 
Väri:mustavalkoinen 

19.00 €

Tässä katsauksessa tarkastellaan öljyn vaikutuksia kaloihin ja mahdollisen öljyonnettomuuden vaikutuksia Itämeren kalakantoihin, kalastukseen sekä vesiviljelyyn, jotta voitaisiin nykyistä paremmin valmistautua mahdollisen öljyonnettomuuden lyhyt- ja pitkäaikaisten vaikutusten arviointiin. Itämeri on häiriöille erittäin herkkä merialue, jonka luontoa jatkuvasti kasvava laivaliikenne ja erityisesti öljynkuljetukset uhkaavat. Mittava öljyonnettomuus alueella voisi aiheuttaa vakavia seurauksia luonnolle yleensä ja tapauskohtaisesti luonnonvaroille sekä rannikkovaltioiden kalataloudelle. Vedessä öljy leviää, hajoaa, haihtuu tai se voi muodostaa veden kanssa kestävän seoksen eli emulsion. Öljyn käyttäytymiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten öljyn fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, vuodenaika, sää- ja meriolot sekä öljyonnettomuuspaikka. Suomenlahdella kuljetetaan raakaöljyä, kevyitä ja raskaita öljytuotteita ja kaikissa laivoissa on polttoöljyä. Alkuperästä riippuen raakaöljyn koostumus ja ominaisuudet vaihtelevat suuresti. Raakaöljy koostuu hiilivetyjen seoksista, kuten alkaaneista ja aromaattisista hiilivedyistä. Raakaöljystä jalostetaan kevyitä öljytuotteita, kuten bensiiniä ja dieseliä. Jalostusprosessin jäännösöljyä kutsutaan raskaaksi polttoöljyksi. Öljy-yhdisteillä on sekä akuutteja että subletaaleja vaikutuksia kaloihin. Öljyn sisältämillä polyaromaattisilla hiilivedyillä (PAH) on mutageenisiä ja karsinogeenisia sekä haitallisia fysiologisia (immunologisia, endokriinisia ja osmoregulatiivisia) vaikutuksia. Kalojen varhaiset kehitysvaiheet ovat erityisen herkkiä öljy-yhdisteiden vaikutuksille. Aikuisilla kaloilla PAH-yhdisteet vaikuttavat aineenvaihduntaan, kasvuun ja lisääntymiseen. Altistuminen PAH-yhdisteille voi johtaa kalakantojen koon muutoksiin ja sitä kautta vaikuttaa koko Itämeren eliöyhteisöön. Kalastajille ja vesiviljelijöille voi aiheutua taloudellisia tappioita merellä tapahtuvan öljyonnettomuuden seurauksena mm. kalojen tahriintumisesta sekä maku- ja hajuvirheistä ja kalojen vähenemisestä sekä ammatinharjoittamisen vaikeutumisesta tai estymisestä. Ennaltaehkäisy on varmin ja halvin keino estää suuren öljyonnettomuuden aiheuttamat vakavat seuraukset. Öljynkuljetusten ja meriliikenteen turvallisuutta on pyritty lisäämään erilaisten valvontajärjestelmien ja sopimusten, kuten alusten liikennejärjestelmän ja eri alueilla toimivien alusten pakollisen ilmoittautumisjärjestelmien, avulla sekä alusten rakennemuutoksilla, kuten kaksoispohjilla. Jotta öljyonnettomuuden vaikutuksia kaloihin ja kalakantoihin sekä palautumista onnettomuudesta pystytään arvioimaan, tarvitaan monipuolista biologista tietoa perustilanteesta.


Takaisin