LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

7/2011 Suomi kalastaa 2009 – vapaa-ajankalastuksen saaliit kalastusalueittain


ISBN-13:978-951-776-837-5 
Julkaistu:2011 
Julkaisu nro / vuosi:7/2011 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
Saatavuus:Juvenes Print 
Sidosasu:pehmeäkantinen 
Sivumäärä:55 
Tekijät:Eila Seppänen, Anna-Liisa Toivonen, Mika Kurkilahti ja Pentti Moilanen 
Väri:mustavalkoinen 

18.00 €

Vuoden 2009 vapaa-ajankalastuksesta kalastusalueilla tehtiin postikysely alkuvuonna 2010. Väestörekisteristä systemaattisena satunnaisotantana poimituille 40 100 kotitaloudelle lähe-tettiin kyselylomake, täyttöohje ja kalastusaluekartta. Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan koko kotitalouden kaikkien henkilöiden pyyntipäivät kalastusalueittain, pyyntimuodoittain ja vie-hekalastus eri luvilla sekä saaliit lajeittain ja kalastusalueittain. Kyselyyn vastaamattomille lä-hetettiin kaksi uusintakyselyä. Kyselyn vastausprosentiksi tuli 51,2. Tässä raportissa esitetään kalastusalueittain ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksittain saalisestimaatteja variaa-tiokertoimin. Vapaa-ajankalastuksen kokonaissaaliiksi vuonna 2009 arvioitiin 33,9 miljoonaa kiloa. Saalisarvio on samaa suuruusluokkaa vuoden 2008 tilaston kanssa. Eniten saalista nostettiin Oulujärven, Suomussalmen ja Kuusamon kalastusalueilla. Kokonaissaaliista lähes puolet ka-lastettiin Varsinais-Suomen, Hämeen ja Kainuun ELY-keskusten alueilla. Rapusaalis, 9,3 mil-joonaa kappaletta, oli aikaisempia tilastoarvioita suurempi.Hauki ja ahven olivat tärkeimmät saalislajit, ja niiden yhteinen osuus oli miltei puolet koko saaliista. Haukea saatiin eniten sisävesiltä Kainuusta ja Hämeestä sekä merialueilta lou-naisrannikolla. Pääosa ahvensaaliista kalastettiin Varsinais-Suomen merialueilta, Tampereen lähivesiltä ja Kainuusta. Muita merkittäviä lajeja olivat kuha, särki, lahna, muikku ja siika. Ku-haa saatiin eniten Järvi-Suomesta ja Varsinais-Suomesta. Särkisaalis jakautui melko tasaisesti koko maahan, mutta suurimmat saaliit saatiin Tampereen lähivesiltä ja Varsinais-Suomesta. Lahnaa tuli runsaasti Varsinais-Suomen ja Etelä-Savon alueilla. Suurimmat muikkusaaliit ka-lastettiin Kainuussa ja Järvi-Suomessa. Siikasaaliiden pääpaino oli Lapissa, Perämerellä ja Kainuun sisävesillä. Madetta saatiin eniten Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Lohen, taimenen ja nieriän osuudet saaliissa olivat edellisiä lajeja pienempiä, ja niiden saaliit painottuivat Lap-piin. Muita lajeja, mm. silakkaa ja kilohailia, saatiin eniten Saaristomereltä ja Suomenlahdelta.


Takaisin