LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Kymijoen lohen vaelluspoikasten alasvaellusreitit ja voimalaitostappiot


ISBN-13:978-951-776-797-2  
Julkaistu:2010 
Julkaisu nro / vuosi:20 / 2010 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
Saatavuus:Print / Arkisto 
Sidosasu:pehmeäkantinen 
Sivumäärä:20 
Tekijät:Jukka Mikkola, Matti Salminen ja Erkki Ikonen 
Väri:mustavalkoinen 

9.00 €

Hankkeessa tutkittiin akustista telemetriaa soveltaen alasvaeltavien lohen vaelluspoikasten reitinvalintaa Kymijoen haarautumiskohdissa ja niiden alasvaellustappioita Ahvenkosken voi-malan turpiineissa. Reitinvalinnan tutkimiseksi akustisilla merkeillä merkittyjä vaelluspoikasia vapautettiin joen kolmen keskeisen haarautumiskohdan yläpuolelle ja niiden reitinvalintaa havainnoitiin haarautumiskohdan alapuolelle asennetuilla kiinteillä kuuntelulinjoilla ja käsikäyttöisillä hyd-rofoneilla.Itäisen (Pernoon) ja läntisen (Hirvikosken) päähaaran haarautumiskohdan yläpuolelle Su-sikoskelle vapautetuista 75 poikasesta havaittiin alempana joessa yhteensä 25, joista 15 (60 %) läntisessä ja 10 (40 %) itäisessä päähaarassa. Itäiseen päähaaraan Jäppilään vapautetuista 50 poikasesta havaittiin alempana kaikkiaan 43, joista enemmistö (25) Koivukosken ja vähem-mistö (18) Korkeakosken suuhaarassa. Myös ylempää itäiseen päähaaraan uineista 10 yksilös-tä suurin osa (7 yksilöä) valitsi Koivukosken ja vain 3 Korkeakosken suuhaaran. Koivukosken haaran valitsi siis yhteensä 32 (60 %) ja Korkeakosken haaran 21 yksilöä (40 %). Läntiseen päähaaraan Klåsaröhön vapautetuista 32 poikasesta havaittiin myöhemmin yhteensä 22 yksi-löä, joista kaikki (100 %) Ahvenkosken suuhaarassa. Kahdessa haarautumiskohdassa (itäinen / läntinen päähaara, Ahvenkoski / Pyhtää) rei-tinvalinta näytti olevan passiivista, sillä poikasten jakautuminen ei niissä poikennut tutkimus-ajankohtana vallinneesta virtaamien jakaumasta. Kolmannessa haarautumiskohdassa poikaset näyttivät sen sijaan aktiivisesti valitsevan Koivukosken haaran, vaikka sen virtaama oli vaih-toehtona olevaa Korkeakosken haaraa pienempi. Alasvaellustappioiden tutkimiseksi Ahvenkosken voimalan yläpuolelle istutetuista 31 poikasesta 25 havaittiin voimalaitoksen alapuolisella kuuntelulinjalla. Lisäksi kaksi poikasta havaittiin yläaltaassa vielä toukokuun lopulla. Tämän tuloksen mukaan voimalaitoksen läpi vaelsi enintään 29 poikasta, joista neljä eli 13 % saattoi tuhoutua voimalaitosta ohittaessaan.


Takaisin